Austrija čuva granice: Prik 10.000 migrantov je jur napustilo zemlju

Do kraja oktobra je 10.450 osob napustilo Austriju, bi­lo da su protirani, bilo da su d­o­brovoljno napustili zemlju.

BEČ — Do kraja oktobra ovoga ljeta je 10.450 osob napustilo Austriju, bilo da su pro­tirani, bilo da su dobrovoljno napustili zemlju, ili su na osnovu Dublinskih pravil preba­čeni u zemlju ka je za njih nadležna.

Kada je rič o protirivanju, Austrija je u prvih deset mise­ci povećala broj za čak 46 posto u poredjenju s istim periodom prošlo ljeto.

„Prilikom proterivanja iz ze­mlje poseban fokus imamo na osobe ke su prekršile zakon. Broj čarter letov pokazuje da smo održali naše obećanje. G­otovo polovica protiranih su lica ka su osudjena za krivično djelo, objasnio je austrijski mi­nistar untarnjih poslov Herbert Kickl.

(uredn.)

Tagovi: