Ulje divlje rože je bolje ne­go botox, velu stari, filmske zvijezde. Ali je zaistinu oprav­dan hype u vezi s ovim fajnim eliksirom? Koliko moći je shr­­a­njeno u šipku? Divlja roža, rosa mosqueta, šipak, je nedavno po­jačano dospio u fokus onih žen, ke se za svoju kožu skrbu, da im ostane lipa i mladolika. Dušeće ulje sa svojimi vitamini A i C pak esencijalnimi masnimi ki­selinami kožu i vla­­se more opskrbiti s vla­gom, potribnom hra­nom i antioksidansi. Vitamin A je odgo­vo­ran za glatku kožu, a vitamin C za produkciju kolagena.

To zna­či da ulje šipka re­generira kožu tako, da smanju­je rance, da ko­ža nije tako na­brana. Komu se koža guli zbog toga kad je pre­suha, onomu će šipkovo ulje odstraniti prhote i hidratizirati kožu, ada vrnut će koži izgu­bljenu vlagu. Ona će nastati meka i elastična. Šipkovo ulje sadržava alfa-linolensku kiseli­nu, jednu felu masnih kiselin omega-3, ka je za regene­ra­ci­ju kože pravo ču­do. Još i stara­čke pige i zarasle rane, ke su ostavile brazde na koži, se moru mazati šipkovim uljem. Ufati se moru i pacijen­ti s aknom, da će im se po­bolj­šati stanje kože.

Osebito popularno je šipkovo ulje argentinske i čilen­ske rose mosquete. Ovi oko 3,5 metrov visoki šipki imaju svitloružaste cvijete i črljen plod. Šipkovo ulje se producira na dva načine, ili hladnim prešanjem košćic ili ekstrak­ci­jom ugljikovoga dioksida (CO2). Ov postupak je drag, ar se CO2 pod pritiskom i ni­skom temperaturom mora od plina pretvoriti u tekuće stanje i se povezati s košćicami šipka. Košćice pod pritiskom pucaju i čisto ulje curi van.

Ulje divlje rože regenerira kožu. Zbog toga se prepo­ručuje i za liječenje i prevenciju različnih problemov na koži. Odlično je protiv akne, prišćev, ali i dibokih brazdov na koži. Dost je kožu obraza svaki dan jednoč mazati ovim uljem. Nekoliko kapljic se zariba u kožu, ka pak s vrimenom pojačano počne produci­rati ko­lagen i elastin. Tako se sama od sebe revitalizira. Šipkovo ulje poz­i­tivno djeluje i na nokte. Gdo ima uškodjene i popucane nokte, si za regeneraciju dnevno more za­ribati u nokte ovo dragocjeno ulje. Jur po nekoliki dnevi no­kti po­staju čvrš­ći. Ravno tako je ulje divlje rože optimalno i za isušene vlase. Dost je dvakrat u tajednu vlase masirati ovim uljem, prlje nego si je peremo. Čim smo otvorili šipkovo ulje, je moramo pohasnovati u tri miseci.

I druga ulja za obraz, ne sa­mo šipkovo, su pravi multitalen­ti, kad je u pitanju njegovanje obraza. Ipak se mnoge žene (i muži?) ne ufaju tako pravo hasnovati ta čudesa. Jedino, nač se moramo zgledati je, da ulje odgovara tipu kože. On­da si uljem moremo mazati još i masnu kožu, ka će opet dostignuti svoju ravnotežu i prestati ekcesivno producirati loj.

(Agnjica Schuster)

Kategorije