Petar TyranNa početku veljek jasna poruka: Triba kritizirati novinare i novinar­ke zbog stalnoga povaljanja jednoga tr istoga pitanja au­s­trijskim političarom: Gdo će s kim koalirati, dakle gdo će s kim pojti u savez po dojdu­ći izbori za Nacionalno vije­će i gdo će s kim sastaviti no­vu sa­veznu vladu. To pitanje, ne samo da je besmisleno, nego je u medjuvrimenu i tupo i do­sadjuje i zamara ne samo po­li­tičare i političarke nego pred svimi čitalačku ili gledalačku publiku. Triba, naravno otvo­reno kritizirati i političare i političarke: nimaju hrabrosti da jasno velu, da im je ovo stal­no ponovljeno pitanje prebedavo i nimaju hrabrosti da priznaju da im, naravno, stoji do čuvanja moći i da su za­to po sebi razumljivo pripravni se sa svakim „leći u stelju“.

Tim već začudjuje da i se­riozniji mediji, med njimi na čelu i Orf i neki glavni novi­nari i novinarke na jednu st­ra­nu stalno deru ovu staru kozu i kožu — a na drugu stranu si političari i političarke izmi­š­ljaju najbolje odgovore bez da bi rekli nešto temeljitoga. A ča bi i rekli? Plavi su od da­na u dan jači, bez da se bog­zna kako moraju truditi. Svakodnevni gospodarski i izbig­lički problemi im zasigurava­ju stalni porast simpatije. Čr­ljeni postaju sve nervozniji, jer od stranke za djelače su se jur davno odvojili, a djela­čev kumaj još ima. Oni ki su zaista „hakleri“, dakle šljake­ri i „kinetnkopači“, nje ćemo najti u redi doseljenikov. A oni dobrim dijelom glasuju za plave, kad im slobodari obiću da ćedu zatvoriti grani­c­­e i odbiti nove doseljenike — a onda da se ovi „stari“ do­seljeniki već ne tribaju bojati da ćedu im još lakocjeniji stranci oduzeti njeva djelatna mjesta. Kod črnih glavni ig­rači još čekaju i se ne daju g­o­niti. Posmatraju situaciju i će­du, ako bude potribno, sigurno s plavimi pojti u kolaciju. To ćedu sigurno i črljeni činiti, ako im to osigura moć.

Zeleni ćedu se morati boriti da bi ostali u Parlamentu a za Neos-e će biti još znatno teže. Čim teži su časi, tim ja­če se birači opet okreću onim, ki im obiću rješenja. A gdo obiće „najjasnija“ rješenja se zna: plavi. Oni ćedu na­­j­vje­rojatnije biti u novoj Vladi. Pitanje je samo s kim? Črni imaju bolje karte, jer u svoji redi nimaju toliko otpora pro­tiv koalicije s Fpö-om kako ga imaju črljeni interno. A to će Spö najvjerojatnije raš­čih­nu­ti kod dojduçih izborov.

Gradišćanski poglavar H. Niessl zna, da Spö pod sva­ku cijenu mora pokusiti prudobiti Fpö za koalicijskoga part­nera tim u sastavito novu vla­du. Jer, ako zgubu i moraju u opoziciju, ćedu zgubiti mno­ge beneficije, pred svim i da moru podiliti dobra mjesta, odgovornosti pune funkcije i dobre plaće svojim ljudem. To kani imati i Fpö na čelu sa Strache-om naravno i Övp, na čelu s Kurzem. Će li Spö na čelu s Kernom biti u situaciji da će moći birati part­nera je dosta upitno!?

Kategorije