Ansambl LADO i dvojac HR Electro vraćaju se na gla­zbenu scenu novim spotom za pjesmu „Dolinom se… (Song for Elizabeth)“ s albuma »2.0 Memorabilium« nastalim u sklopu zajedničkoga projekta Lado Electro. „Inspiracija za obradu pjesme bi­la je Elizabeta Toplek, po­znatija pod nadimkom Teta Liza ka je prepoznatljivim gl­a­som i emotivnom interpre­tacijom jačila ovu kao i stoti­ne drugih pjesam iz svojega Medjimurja.“, rekao je Boris Harfman, solist Ansambla Lada ki je, uz Hrvoja Crnića Boxera, autor albuma »2.0 Memorabilium«.

Elizabeta Toplek bila je pj­evačica medjimurskih narodnih pjesam, u izvornom obliku znanih pod nazivom medjimurska popevka. Po­zn­a­ta pod nadimkom Te­ta Liza, izdala je tri glazbene albume. On snimljen u su­radnji s Ansamblom Lado »Teta Liza i Lado« iz 2007. dobio je tri Porine: za najb­o­lji album folklorne glazbe, najbolju folklornu pjesmu i naj­bolju izvedbu folklorne glazbe. Ova nezaboravna h­e­ro­i­na etno glazbe preminula je 12. augusta 2017. u Prelogu.

Uspoju tradicijske i elektroničke glazbe, u pjesmi do izražaja dolazi emotivna vo­kalna izvedba Ladove solistice Vlatke Hlišć. „U suradnji s Borisom Harfmanom i Hrvojem Crnićem, Lado ovim projektom tradicijsku glazbu pre­d­stavlja na čisto drugačiji način u odnosu na svoj uobičajeni repertoar. Želja nam je aktivnije uključiti Lado u suvrimenu kulturnu, klupsku i altern­a­tivnu glazbenu scenu tr novoj publiki približiti hrvatsku gla­zbenu bašćinu. Ufamo se da će publika ubrzo moći uživati u live izvedbi Lado Electra.“, rekao je Krunoslav Šokac, no­vi umjetnički peljač Ansambla Lado.

Jačka „Dolinom se… (Song for Elizabeth)“ jed­na je od 26 pjesam s dvostrukoga nosača zvuka »La­do Electra 2.0 Memo­rabilium« u izd­a­nju Aquarius Recordsa. video spot: https://youtu.be/x007xQonFg8

Već o albumu »LADO Ele­ctro 2.0 Memorabilium« na: https://www.lado.hr/novosti/novi-album-lado-electro-2.0-memorabilum-u-prodaji/

Kategorije

Slike