Kazališna grupa Nova Gora je po drugi put dobila nagradu »Črljeno-zlata dašćica« u kategoriji najbolja predstava, i to za komediju »Raskinuti« Johannesa N. Nestroyja. Cora Zölss iz Frakanave je nagradjena kao najbolja glumica. Odlikovana je za nje ulogu u kusiću »Dan« Ane Šoretić, koga je kazališna grupa Lučmana predstavila na nimškom jeziku.

 

GORNJE ŠICE — Nagrada »Črljeno-zlata dašćica« — po farba se vidi da se jako naglašava „gradišćansko“. Nagrada neka motivira amaterske kazališne grupe i se svako treto ljeto predaju najboljemu ansamblu po odluki stručnoga žirija.

 

Nagrade za šest kategorijov dilu za kazališne produkcije 2009. i 2010. ljeta. U žiriji je bio i glumac Georg Kustrić iz Novoga Sela. Kako je rekao za Hrvatski radio Orf-a Gradišće Novogorci su dostali nagradu za zvanaredno dobro igranje i za dobru cijelokupnu inscenaciju igrokaza. Redatelj u Novoj Gori je Jožef Hartmann a peljač ansambla Robert Novaković.

 

Cora Zölss, u privatnom zvanju učiteljica i od najnovijega direktorica OŠ u Velikom Borištofu, da je na jako prirodan način interpretirala svoju ulogu u A. Šoretićevoj drami »Dan«. Vrlo je i zanimljivo, da je kazališna grupa u Lučmanu inscenirala nimški prijevod hrvatskoga originala iz pera autorice i redateljice cogrštofske kazališne grupe Ane Šoretić. Ov ansambl je u medjuvrimenu prestao sa svojim djelovanjem — ili je to ipak samo umjetnička pauza? Na svaki način je želja puno ljubiteljev hrvatskoga kazališća u Gradišću ali i širje, da bi Ana Šoretić čim prije opet počela s djelovanjem na cogrštofskoj pozornici.

 

Zemlja Gradišće je po treti put podilila ove nagrade »Črljeno-zlata dašćica« za amatersko kazališće. Ov put se je naticalo 12 ansamblov iz cijeloga Gradišća. Nagradu iz djelaonice umjetnika Johannesa Ramsauera dodiljuju samo svako treto ljeto. Subotu, 15. oktobra su je predali dobitnikom u Kulturnom centru u južnogradišćanski G. Šica.

(ur.)

Kategorije