Od 26. augusta do 1. septembra održan je u Vinkovci 17. Seminar folklora panonske zone, a ljetos je jur po četvrti put (po 2003., ’06. i ’09.) bila na programu i folklorna bašćina gradišćanskih Hrvatov. Na području folklora se Hrvatska dili u četire „plesne zone, znači regije ke imaju zajedničke karakteristike. To su alpska, panonska, dinarska i jadranska zona.  Plesi gradi. Hrvatov po ti značajka i karakteristika direktno ne spadaju u to područje, ali su u ciklusu od tri ljeta sada jur po četvrti put bili na programu seminara.
 
VINKOVCI — Plesi, jačke i dičje igre gradišćanskih Hrvatov su po tri ljeti bili opet zastupani na folklornom seminaru u Vinkovci (Slavonija). Seminari folklora panonske zone održavaju se od 1996. s ciljem povezivanja ustanov i pojedincev ki se na različite načine bavu folklorom, i prenošenja znanja na druge pedagoge i mladje narašćaje. Do tada u Hrvatskoj nije bilo organiziranih regionalnih seminarov na ki bi se sustavno bavilo proučavanjem i prenošenjem folklorne bašćine, jerba pojedinih regijov. Ovakovi regionalni seminari su nadopuna ljetnoj i zimskoj „školi folklora“, jer se pojedine regije puno detaljnije obdjeluju. U ciklusu od tri ljeta obdjeluje se folklorna bašćina panonskoga prostora u Hrvatskoj — Slavonije, Baranje, Turopolja, Moslavine, Bilogore, Posavine — kao i u susjedni zemlja — Bosanske Posavine, Bačke, Srijema, Hrvatov kako u Ugarskoj tako i u Gradišću.
 
Na seminari folklora panonske zone sudjeluju peljači i člani folklornih i glazbenih ansamblov iz Hrvatske i inozemstva, učitelji, odgojiteljice i pedagogi iz škol i čuvarnic. Seminar je podiljen na pet dijel: ples, dičje igre, tradicijska solistička glazbala, tambure i tambura samica. Teorijska nastava je skupna za polaznike seminarov za ples kao i za dičje igre i obuhvaća predavanja iz etnologije, etnomuzikologije, metodike, jačenja i kinetografije. Na svakom seminaru izdaje se »Zbornik« seminara sa sažetki teoretskih i praktičnih predavanj.
 
Na ljetošnjem seminaru suradjivala je mala delegacija ansambla Kolo-Slavuj i kao predavači/ce i kao sudioniki (Marko Golumba i Lidija Novak). U okviru predavanja o „Tradicijskom odijevanju (= nošnja) gradišćanskih Hrvatov“ Gabriela Novak-Karall dala je teoretski uvod s temeljnimi informacijami o povijesti i sadašnjoj situaciji gradišćanskih Hrvatov i predstavila je narodne nošnje svih regijov kade živu Hrvati — od južne Moravske do južnoga Gradišća (s ove i one strane granice). Kao živi primjer nošnje, ka se učuvala do danas predstavila je uz stinjačke nošnje u detalju divojačku i junačku nošnju Hrvatov na Hati — Novoga Sela i Pandrofa. 
 
Filip Tyran je u praktičnoj nastavi s polazniki seminara zavježbao nekoliko jačak, a skupa s Lidijom Novak predstavio je narodne plese iz pojedinih regijov kade živu Hrvati i tako su sudioniki/ce dostali pregled o folklornom dobru gradišćanskih Hrvatov i se upoznali odnosno učili reprezentativan dio tih tancev. 
 
Štefan Novak je predstavio „Dičje igre gradišćanskih Hrvatov“ — dičje tance i dičje jačke, zbrajačice, dičje igre, ke se moru igrati nutri, a prije svega i cio red takovih, ke se igraju vani (odnosno ke su se igrale vani, jer je velik dio tih igar jur skoro pozabljen).
 
Predavanja su naišla na veliki interes i slušatelji/ce su s veseljem učili i vježbali prve „gradišćanskohrvatske“ korake, igre i jačke, a posebno su se mučili s „gradišćanskim“ jezikom. Kod svih je bilo veliko oduševljenje i veselje da su mogli upoznati ov za nje novi dio hrvatske kulture. Prema odzivu na sva predavanja more se očekivati da ćedu predavanja o narodnom i folkornom dobru gradišćanskih Hrvatov i za tri ljeta biti opet na programu seminara u Vinkovci.
 
Organizator seminara je Kulturni centar »Gatalinka«, osnivač i predsjednica centra, dipl.oec. Blanka Žakula je ujedno i stručna voditeljica seminara i je 1999. pokrenula i naticanje „Etno kreacije Hrvatske“, a 2000. seminare i naticanja za tradicijske frizure i „Etno frizure Hrvatske“. 2006. lj. publicirala je opširnu fotomonografiju ženskih tradicijskih frizurov s prostora Hrvatske, a pred trimi ljet je izašao i priručnik u tri sveski za česanje i napravljanje tih frizurov. Predvidjeno je da se seminari i naticanja za „Etno frizure“ proširuju i na susjedne zemlje, a prije svega i na hrvatske manjine. Jur za naredni seminar je dogovoreno, da će biti predstavljena tzv. „hatska frizura“, tj tradicijsko česanje divojačke frizure u Novom Selu na Hati, na čistom sjeveru Gradišća. Oglavlja i frizure su u Gradišću dost zanemarena i kumaj istraživana područja. Uključenje u ov seminar i naticanja u Hrvatskoj bila bi i važan impulz za djelovanje na području folklora i narodnoga dobra med gradišćanskimi Hrvati.
(gnk)

Kategorije

Slike