Spor, svadja oko velikoga po­rasta broja djelačev ke slo­ven­ske agencije i tvrtke, fi­r­me zadnjih ljet upućuju u Austri­ju, osobito za djelo u gradje­vinarstvu i drvopredj­e­lajućoj industriji, mogao bi biti rije­šen bilateralno, umj­e­sto tužbom Europskoj komisiji, ku su donedavno zahtijevali au­strijski gradjevinski sindika­ti ki držu da je rič o nelojalnoj konkurenciji i „du­mpingu“ djelatne sna­ge, tvrdili su 11. julija slo­ve­n­ski mediji.

CELOVAC/BEČ — Prema podatki austrijskih sindikatov (Gewerkschaften), Slovenija je zadnjih ljet izdala već od 190 tisuć EU-obrazcev, formularov za slanje djelačev u inozemstvo, šest puti već nego prije de­set ljet, pak je po tomu treta „izvoznica“ djelatne snage u Europskoj uniji. Austrijski sin­dikati, ki te djelače smatraju nelojalnom konkurencijom, donedavno su zahtijevali da A­ustrija zbog toga Sloveniju tuži Europskoj komisiji.

Kršu li prava EU?

Slovenija je u problemi jer daje 500 eurov po glavi za sla­nje djelačev u inozemstvo.

„Masovno slanje djelačev kim se plaćaju minimalni soc­i­jalni doprinosi, kako se to dje­la u Sloveniji, poslovni je mo­del ki se zasniva na profiterstvu, socijalni privara i iskoriš­ćavanju djelačev, ča je sasvim neprihvatljivo i ča triba presta­ti“, rekao je Dietmar Schäfers, predsjednik udruge ka okuplja zaposlene u austrijskoj gradje­vinskoj industriji, prenosu slo­venski mediji.

Austrijski sindikati tvrdu k­a­ko slovenski državni organi ne nadziru kako bi tribalo. Ispunja­vaju li tvrtke ke zaposlene šalju u inozemstvo sve potribne u­vjete tr sumnjaju da se radi i o fiktivni gradjevinski firma ka kršu europska pravila. U me­djuvrimenu je austrijska vla­da odlučila da će sa slovenskom vladom o tom pitanju, odnosno „slovenskom modelu“ sla­nja djelačev u inozemstvo pokrenuti dijalog, kako bi vidila more li se dojti do bilateralno­ga rješenja spora ili će biti po­tribna intervencija Europske komisije, javili su u četvrtak, 11. julija slovenski mediji, pozivajući se na austrijske izvo­re.

(Hina, I. I./uredn.)

Kategorije