Hrvatsko kulturno i jačkar­no društvo Chorvatanka u Hrvatskom Grobu u Slova­čkoj je subotu, 9. junija sv­e­čevalo 30. obljetnicu svojega postojanja. Svečevanje su priredili u okviru »Hrvat­sko­ga dana«, koga obično sve­čuju svako ljeto u septemb­ru. Prilikom jubileja su otvorili »Hrvatsku hižu«, u koj kažu stare nošnje kao i tipično staro rukotvorstvo te regije, takozvano čipkanje. Pozva­na na slavlje su bila i društva iz Hrvatskoga Jandrofa, Ču­nova i Devinskoga Novoga Sela kao i zbor crikve svetoga Blaža iz Zagreba. Prili­kom 30. obljetnice društva Chorvatanka je rekla bivša predsjednica Eva Marková, da se stoprv po nježnoj revoluciji u Hrvat­skom Grobu o­pet smi pominati po hrvat­sku. Za vrime komunizma da to nije bilo ta­ko povoljno.

HRVATSKI GROB — Kroz program na pozornici školskoga vrta su peljali mladi Grobljani Vanesa Sanrtner i Joško Nem­čović ml. ki su pozdravili u ime Hrvatske kulturne zajednice i Kud-a Chorvatanka. Kako su naglasili ov »Hrvatski dan« je ovo ljeto vrlo poseban jer je po­vezan s proslavom 30. obljetnice osnovanja Kud-a Chorva­tanka. Ov zbor su osnovali lokalni entuzijazisti 23. marca 1989. ljeta. Za nje je bilo važno da jedinstvene folklorne pjesme, plese i glazbu sela Hrvatski Grob postaju poznate čim već ljudem doma i u inozemstvu.  Osnivači Kud-a Chorvatanka su bili hižniki Hržić i prijatelji.

Ljeto dana kasnije, 11. mar­ca 1990. je bio osnovan Hrvat­ski kulturni savez u Slovačkoj. U tom vrimenu nigdo ne bi vje­rovao da more postati nešto simbolom i ponosom Hrvat­skog Groba i da će funkcionirati do dana današnjega. Bilo je puno žrtav na ovom putu, ali marljivosti i žrtvovnost su nosili rezultate. Hrvatsko kulturno društvo sela zajedno s Chorvatankom čuva povijesno i kulturno nasljedstvo sela.

Na čelu Kud-a je bila pred­sjednica, pokojna gospa Felicitas Hiržičová, ka je bila du­šom i tijelom angažirana u ovom projektu. Svojom djelatnošču i odgnovornošću se je predala Kud-u s cijelim svojim srcem. Okupila oko sebe broj ljudi, ki su gradili ovu prekrasnu tra­diciju Hrvatskoga Groba.

Po struki je Kud-u pružio pomoć i pokojni gosp. Rudolf Ondrejković, ki je i skladatelj nekoliko pjesam i tako su se i njega spomenuli. Ostavio je takov utisak da ga i danas još pamtu i nisu ga zaboravili ka­kovo prelipo vrime su doživili i kako su ponosni na to oda­kle jesu i kamo pripadaju.

U prošlosti ih je pratio na akordeonu pokojni gosp. Karol Nemčović. Sva­ka mu čast, a duhovno ih je podržavao sve­ćenik Ferdinand Takáč. Človik pun karizme i ćuti. Ferdiš Ta­káč je odlikovan časnim doktoratom Sveučiliš­ća u Zagrebu i takaj prije šest ljet je postao časnim gradja­nom Hrvatskoga Groba.

U 1990. je osnovan dičji dio Kud-a pod rukovodstvom učitelja Jozefa Trteka, ki se je bri­nuo za mladu generaciju.

U 1990. ljetu se je Kud ra­širio na mlade plesače pod rukovodstvom Terezije Feketove, ča je još razširilo ponudu gledaocem i navijačem.

Chorvatanka se je predstav­ljala na različni festivali u Slovačkoj i izvan domovine. Sva­gdir se je svojim pjevanjem i autohtonom nošnjom predstavljao ne samo sebe nego i svoje selo — Hrvatki Grob kih 20 km istočno Požuna.

Za cijelo vrime djelovanja je Chorvatanka prošla različne situacije, jer su bile i negativne i pozitivne. No uvijek je to doneslo novo iskustvo i spojilo i povezalo sve člane. To je dokaz da se pak zajedničkom snagom mo­re puno napraviti.

U 2000. ljetu se je osnovalo plesačko-pjevačko društvo Zvijezdice pod rukovodstvom  po­kojne Kataríny Kožínkove i Ane Galović. 

Drugi po redu predsjednik ovoga Kud-a je bio izabran na­žalost isto jur pokojni Jožef Nemčovič. U to vrime je bio i načelnik sela. Zaslužan je za  očuvanje kulturnoga nasljed­stva, obnove tradicije i osnova­nje tamburaške skupine.

Po smrti Joška Nemčoviča je prešlo rukovodstvo u ruke gospe Eve Markove, ka je isto odgovorno i savjesno peljala djelatnost Kud-a. Ona je za­služila za osnovanje Male Chor­vatanke kade skupa s go­spom Terkom Feketovom pelja­la djelovanje s malom dicom.

Sadašnja predsjednica ovoga Kud-a Chorvatanka je gospa Veronika Skutková i podpred­sjednik je gosp. Milan Galović, ki pelja tamburašku sku­pinu. S njimi se je opet probu­dilo ufanje za daljnje očuva­nje lipih domaćih hrvatskih tra­dicijov ovoga sela. 

Brojne goste pri ovoj sveta­čnosti je pozdravio i predsjed­nik Hrvatskoga kulturnog saveza u Slovačkoj gosp. Radoslav Janković, a publiki i svim izvodjačem a posebno slavljenikom se je obratila i opunomo­ćena ministarsavjetnica na  Hrvatskom veleposlanstvu u Požunu gdja Ljera Brdovčak. Ona je izrazila zadovoljstvo a ujedno i ufanje da će se hrvat­ska rič očuvati u ovom selu i vjerujem da će ova generacija sačuvati kulturu i nasljedstvo svojih preocev, ke si dostali i sačuvali do sada.

(uredn.)

Kategorije

Slike