Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober je na ko­n­ferenciji za novinare u četvr­tak, 14. maja u Beču rekao kako je aktualna situacija n­o­vozaraženih koronavirusom „konstantna i stabilna“ tr no­vi korak popušćanja mjer 1. maja i otvaranja svih trgovin, frizerov & Co. nije donesao porast broja oboljelih. Ista­kao je kako će ubrzo broj o­b­oljelih pasti ispod tisuć, ali da će nas „virus još dugo pra­titi“. Najavio je ciljano provodjenje testov na protutijela.

BEČ — Ministar Rudolf An­schober „Trenutno je još sa­mo 1027 oboljelih od koronavirusa. U neki dijeli zemlje već u­opće nima novih slučajev zaraze“, napomenuo je Anschober. Dodao je kako se prem te činjenice mora računati s tim da će virus med nami biti još dugo nazočan.

U Austriji je u četvrtak jutro zabilježeno ukupno 15.980 o­boljelih, od čega 234 hospitaliziranih uključujući 54 osobe na intenzivnoj skrbi, 14.405 o­zdravljenih i 626 preminulih. Anschober se je osvrnuo i na testiranje na Covid-19, ustvrdi­vši da je Austrija po broju pro­vedenih testov, a rič je o 344.606 do četvrtka, 14. maja jutro,„u prednjem dijelu“ liste europskih držav.

„Nimška je na sličnoj razini, Švicarska testira već od nas, Velika Britanija manje“, do­dao je. Izvijestio je da ovotajednom odlukom austrijskoga Par­lamenta more se odmah po­če­ti i s provodjenjem „Screeninga“ stanovničtva. Najavio je, uz dosadašnje Pcr testiranje sumnjivih slučajev i njevih ko­ntaktov i početak provo­dje­nja ciljanih testov na antitijela, ki bi takaj tribali obilježiti drugu fazu popušćanja mje­rov i „otvaranja“ Austrije, ka je u­pravo u tijeku.

„Uz pomoć tih testov more se unajzad otkriti zaraza, bez obzira da li su ljudi pokazivali ili nisu pokazivali simptome b­olesti“, rekao je virolog Lu­kas Weseslindtner s Bečkoga medicinskoga sveučilišća. Do­dao je kako se timi testi more i utvrditi brzinu širenja virusa med stanovničtvom. „Ono ča je važno, ali još uvi­jek nije znan­stveno potvrdjeno je, da li pozitivan test na an­titijela kod n­e­ke osobe takaj znači, da je ona dugoročno imuna na dotičan virus“, napomenuo je.

Ministar Anschober je rekao kako testiranje na antitijela iz­iskuje prateću znanstvenu ko­n­trolu, tr je daljnja moguća per­spektiva za testiranje zdravstvenoga osoblja.

Virologinja Dorothee von Laer iz Innsbrucka je predstavila podatke tzv. „Ischgl-studije“, vezano uz tirolsko skijališ­će Ischgl ko je prozvano „epicentrom“ širenja zaraze u Au­striji i dijelu Europe. „Od 20. aprila testirano je 1468 osob, takaj testi na antitijela. Studija je pokazala da je stopa zaraze ispod jedan posto, kolika je u to vrime bila i u os­tatku Austri­je“, rekla je austrij­ska virologi­nja. Naglasila je kako je prije gore navedenoga razdoblja kod 20 posto ispitanikov potvrdjena nazočnost antitijel, a tim i koronavirusa.

(Fenix-magazin)

Kategorije