Predstavniki hrvatske naci­onalne manjine iz Slovačke su pohodili i gradsku upravu u Zadru. U Maloj vijećnici primio ih je zamjenik grad­o­načelnika Ante Babić i čes­titao na ustrajnosti u očuva­nju jezika i običajev i po već stoljeć.

ZADAR — OŠ Smiljevac svako ljeto obilježava Dane hr­vatskoga jezika, a poslidnjih ljet u sklopu toga programa ugošćavaju iseljene Hrvate. Po lanjskom pohodu moliških Hr­vatov, ovo ljeto su stigli predstavniki hrvatske nacionalne manjine iz Slovačke, iz gradiš­ćanskoga kruga. Na području oko Bratislave živi izmed 3 i 4 tisuć Hrvatov ki još gaju jezik i običaje.

U gradsku upravu stiglo je 27 školarov članov tambura­škoga orkestra Konjic i plesne skupine Ljuljanka, i njev pe­ljač, učitelj Toni Milanović. U pratnji su im bili ravnatelj OŠ Smiljevac Bernardo Kotlar i prof. Marina Marijačić, a po prijemu u četvrtak, 14. marca dopodne su imali na Narodnom trgu folklorni nastup i tamburaški koncert.

Lani u isti čas moliški Hrva­ti su obogatili Dane hrvatskoga jezika na Smiljevcu. „Pet stoljeća na našo“ bio je naziv izlaganja ko je 15. marca 2018. u predvorju OŠ Smiljevac o­dr­žao moliški aktivist i pisac An­tonio Sammartino. Kako lje­tos gradišćanski Hrvati iz Slovačke tako su lani moliški Hrvati bili posebni gosti »Dana hrvatskoga jezika«, ki se pod pokroviteljstvom Grada Zad­ra i Zadarske županije održavaju u Osnovnoj školi Smiljevac treto ljeto zaredom. Program je lani započeo državnim skupom za profesore hrvatskoga jezika u organizaciji Agencije za od­goj i obrazovanje i Društva pr­ofesorov hrvatskoga jezika s temom „Mnoga lica hrvatskoga“.

Na početku izlaganja Antonio Sammartino, predsjednik moliškohrvatske Zaklade po­zdravio je skūp govorom „na našo“ Dobar dan, lipa čeljadi, i nastavio izlaganje govorom moliških Hrvatov za koga je rekao da je 500 ljet star je­zik ki je ostao takov — fosilizi­ran. Ipak, svi su ga razumili i ostali zadivljeni kako su Hrvati ki su se prije pol tisućljeća doselili u talijansku pokrajinu Molise, očuvali svoj jezik, a tim i svoj identitet.          

(uredn.)

Kategorije

Slike