Dan žen — Medjunarodni dan žen

Iako smo se ovom tematikom jur bavili na rubu jednoga drugoga jezičnoga savjeta, kanimo današnji broj posvetiti ovomu svetku, jer smo 8. marca/ožujka svečevali Dan žen. Tom prilikom se je ov dan u zadnjem vrimenu većkrat spomenuo i u našem tisku, a to dost puti krivo napisano.

Poznato je, da se svetki pišu velikom početnom slovom. Zato je pravilno pisati Dan žen. U ovom slučaju pišemo imenicu „Dan“ velikom počet­nom slovom, jer je to prva rič svetka. Ako se služimo izrazom „Medjunarodni dan žen“ ili „Internacionalni dan žen“, pišemo imenicu „dan“ ma­lom početnom slovom, jer u tom slučaju imenica „dan“ nij pr­va rič svetka.

Druga napomena se odnosi na deklinaciju riči „žena“. U gradišćanskohrvatskom ima­mo kratak genitiv mn­o­žine, tako da je pravilno „Dan žen“ a nika­ko „Dan žena“ ili „Dan ženov“.

Primjeri u tekstu: Medjunarodni dan žen obilježavamo svako ljeto 8. marca/ožujka. Na ti dan svečujemo ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnic ženskoga roda. Žene, zapo­slene u industriji prateži i teks­tila, su prvi put javno demonstrirale 8. marca/ožujka 1857. ljeta u New Yorku. Ideja za obilježavanjem Medjunarodnoga dana žen se je pojavila prvi put početkom 20. stoljeća u vri­me brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije, kada se je čudakrat protestiralo zbog čemernih djelatnih uvjetov. 8. marca/ožujka 1908. ljeta je 15.000 žen marširalo kroz New York, ke su potribovale odredjeno djelatno vrime, bolje plaće i pravo glasa. Prvi Dan žen je obilježen 8. marca/ožujka 1909. ljeta u SAD-u deklaracijom Socijalističke partije Amerike. 1910. ljeta se je pr­va medjunarodna ženska kon­ferencija održala u Kopenhagenu u organizaciji Socijalis­tičke Internacionale i pro­zva­la »Medjunarodni dan žen« na prijedlog slavne nimške socijalistice Clare Zetkin. Med drugimi važnimi povijesni dogadjaji se Danom žen obilježava i oganj u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. ljeta, kada je poginulo već od 140 žen.

(Zorka Kinda Berlaković; 92.)