Ne prosi svaki človik rado. Prošnju bi drugi mogao odbiti. Zato mnogokrat prošnju ne formuliramo optimalno, ar unajper očekujemo negativan odgovor: „Vjerojatno n­i­maš vrimena, ali…“ „Vjerojat­no potribujem preveć, ali...“. Tim relativiramo šansu na pozitivan odgovor. Bolje je da prošnju formuliramo neutralno, tako da človik, od ko­ga si kanimo isprositi po­moć, ima slobodu reći da ili ne. Kadakoč drugi prošnju igno­rira, kad ne zna, kako važno je prositelju, da mu ispuni pr­ošnju.

Zato je važno dru­goga upozoriti na to, kako važno nam je, da nam ispuni prošnju: „Meni je važno...“ „Ćemo se prosim dogovoriti odmah, drugačije ne morem nastaviti djelo.“ Čim konkre­t­n­ije formuliramo, tim sigurniji će nam biti uspjeh. Ako prosimo koga za nešto, ča bi drugačije sami morali obaviti, je dobro reći mu, ča nam je važno. Pritom je važno, dati mu svu slobodu. Neka posao udjela na svoj način. Recite mirno vašemu mužu, kade se more kupiti najbolje meso, ali nekate mu zapovidati, kade je neka nabavi.

 

Svoje želje človik neka artikulira kot molitve. Neka se uči od dice, ka ne rezigniraju tako brzo. Zahvalite se dvakrat, prvo za pripravnost, a pak za ispu­njenje prošnje. Počnite prositi danas. Prositi je važno upravo za onoga človika, ki se rado sam probija kroz žitak. Ne prosite stoprv, kad ste betežni, zdvojni, preopterećeni i iscrpljeni.

Kategorije