Povodom 50-ljetnoga jubileja, ki su zbog COVID-pandemijemorali odrinuti na 2021. ljeto, Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« objavio je 4 nove nosače zvuka, CD-jke snimljene uživo. Ova produkcija je u krajnom neobična za Tamburaški orkestar, jedinstvena i stoji u kontekstu stoljetnoga Gradišća (2021. ljeta). Predstavljene su ne samo sve četire narodne grupe u Gradišću (Hrvati, Madjari, Nimci i Romi), nego put orkestra od narodne muzike do moderne, od zabavne muzike do klasike, a uza to i do suvrimene muzike Ferija Janoške i Darija Cebića. Put Gradišća od seljački dominiranoga društva ča do europske i medjunarodne moderne se zrcali u ovom divovskom, orijaškom poduhvatu ovoga orkestra i zbora pod umjetničkim peljanjem Jive Maszla i predsjednika društva Petra Kammerhofera. Isto tako kako su mnogostruke četire narodne grupe tako su i muzičarke i muzičari, interpretice i interpreti, ke su mogli pridobiti za ovu svoju epohalnu produkciju. Sve četire CD-jke tribale bi ući u svaku diskoteku i ljubiteljev hrvatske muzike ali i najraznovrsnije tamburaške muzike.

 

Još ravno pred Božići a tim još u jubilarnom ljetu Tamburaškoga orkestra »Ivan Vuković« ov ansambl pod umjetničkim peljanjem sina sela Jive Maszla, ki je ujedno izborovodja i dirigent, objavili su muzučku oporoku, ostavšćinu ovoga zmožnoga orkestra, koga odlikuje pred svim i neizmjerna Jivina želja za tehničkom perfekcijom i stalnim iskanjem novih putev. A to se odražava i u izboru jačak i angažiranju brojnih solistov iz drugih žanrov narodne i zabavne muzike kao i klasike.

Ali ova Jivina vizija se manifestira pred svim i u njegovi mnogobrojni aranžmani, ki su u medjuvrimenu dio tamburaške literature ne samo u Pandrofu i Gradišću, nego i široko prik seoskih i zemaljskih granic. Za one ki su prošli kroz ov tamburaški orkestar u minulih 50 ljet i oni ki su ostali, kad je Jive Maszl očitovao, da kani s tamburaškim ansamblom pojti još ambicioznijimi i perfekcioniranim putem — je jasno da ga se more postaviti u kako u domaću tako i medjunarodnu Dvoranu slave (Hall of Fame) tamburaške glazbe. Jako daleko je Jive Maszl putovao sa svojim orkestrom i ostavio sigurnu domovinu i se je dao u muzičku pustolovinu, npr. s gusari, pirati Karibike.

Da je Oliver Dragojević obljubljen i na Hati a posebno i u Pandrofu kažu i njegove jačke u repertoaru pandrofskoga orkestra a Tome Janković predsvim u jačka na hrvatskom ali i na drugi jeziki pretisnuo je svoj pečat ovomu orkestru a naravno i svim i ovim četirim nosačem zvuka s ukpuno 68 jačak iz najrazličitijih žanrov muzike, regijov i jezikov svita. Ali pri tom ne smimo pozabiti druge izvrsne glase ke si je Jive Maszl „posudio“ za odredjene svoje koncerte kade drugdir: Patricia Nessy, Susanne Hell, Barbara Theres Kugler, Eert Sooster, Joachim Moser, Filip Tyran i Ruben Gludovac.

 Svih 68 jačak je snimljenouživo, live pri različni koncerti a snimatelj Georg Hrauda sa svojim tonskim studijom Hoer-nix je brinuo o tom da sve bude u čim boljoj kvaliteti. Ali triba istaknuti da bandoneon (nije harmonika ali sličan instrument) s genijalnim Ferijem Janoškom je nastao zapravo dio postave ovoga tamburaškoga orkestra a tim važan sastavni dio orkestra. Bilo da prati ubrzi kompozicija ili nujno, jako melodiozno, dijelom još i turobno prati divne instrumentalne kompozicije. U vezi s tim triba i naglasati „Overtiru“ iz muzičko-govorne tragedije »Der Fluss≪ iz pera Petra Wagnera, ka je imala jednu svoju premijeru 2016. u Pandrofua u koj ide za 71 zadušenoga, zalipljenoga bigunca zatvorenoga u kamionu, ke su našli mrtve 26. augusta 2015. na autoputu A4 kod Pandrofa.

Tamburaški orkestar »IvanVuković« je otputovao takaj i u 1930.-a ljeta u Ameriku („BlueMoon“; Richard Roger/LorenzHart) s tamburom i Maszlovim aranžmanom je vrlo zanimljv pristup tadašnjemu džezu. Za ov svoj tamburaški orkestar je Jive Maszl novo, vrlo interesantno a dijelom i malo živahnije aranžirao Oliverov hit „Moj lipi anđele“ a u poznatoj jački„Hit the road Jack“ se Tome Janković na kraju očigledno još i našali na engleskom. Svakako su ove četire CD-jke došle još za pravo vrime pred Božići i bili bi odličan poklon za sve ljubitelje muzike, različnih stilov i žanrov. Ako pak gdo još posebno cijeni tamburašku muziku, onda je ovo takozvani „must have“.

More se naručiti kod samoga zborovodje J. Maszla ili kod orkestra na http://www.tamburizza.at.

 

Slike