Madjarski premijer po vrhov­nom sastanku: „U petak smo ,u burni uvjeti’ odbili napad na summitu EU-a u Bruxellesu ki je sazvan da bi se migrantom dalo već pinez i pr­a­va“, rekao je u petak, 14. de­cembra u videosnimki na Fa­cebooku. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija zemlja predsjeda rotirajućim pred­sjedničtvom EU-a, rekao je da su neke članice zabrinute zbog jačanja Frontex-a, ali je naglasio da „ipak svi mislimo kako je to pravi put“.

BRUXELLES — Sastanak na vrhu počeo je mirno i „činilo se je da će biti veseo“, no kasnije je postao buran, je re­kao Orbán. Nekoliko zemalj „napalo je“ Madjarsku zbog migracijov i pokušalo „prisiliti premijere da prihvatu mjere ke bi dopeljale migrante u Europu“ izjavio je madjarski premijer. „To je poslidnji poku­šaj, jer vrijeda ćedu biti europski izbo­ri i sve će biti gotovo“, je do­dao. „Uspili smo odbiti još je­dan napad“, naglasio je Or­bán, tvrdeći da su neki sudioniki htili „nagomilati još pineze i prava za migrante tr obuz­dati zemlje ke ne želju migracije“

Europski čelniki završili su u petak, 14. decembra summit ističući da je ostvaren napredak u migracijskoj politiki i su­gerirajući da će ostati na istoj liniji. Dosadašnji napori znatno su smanjili dolaske u Eur­o­pu u odnosu na migrantsku krizu 2015. i 2016., stoji u njevom priopćenju. Podsjetili su na aktulne napore da se poja­čaju vanjske granice Unije i o­snaži suradnja s tretimi zemljami kako bi se bolje uprav­ljalo dolaski migrantov.

Migracija je političko ćutljivo pitanje, a neki europski čel­niki strahuju da bi moglo osn­a­žiti populističke stranke uoči izborov za Europski parlament u maju idućega ljeta. Osim to­ga, zemlje članice ne slažu se oko toga kako krenuti dalje, konkretno oko reforme europ­skoga sustava azila.

Podjele postoju i oko planov o proširenju Frontexa. Dokle je Europska komisija u septe­m­bru predložila da se do 2020. znatno povećava broj pripadnikov, za 10.000, europski če­l­niki nedavno su priznali da će za to tribati već vrimena. Ne­ke članice takaj su zabrinute da bi im Frontex mogao oduzeti suvereno pravo kontrole granic. Austrijski kancelar Seba­stian Kurz, čija zemlja predsje­da rotirajućim predsjedničtvom EU-a, rekao je da su neke članice zabrinute zbog jača­nja Frontexa, ali je naglasio da „ipak svi mislimo kako je to pravi put“.

(uredn.)

Kategorije