Na Trgu Kossuth ispred par­la­menta, u okolni ulica i na dvi mosti, Margitinom i Lan­čanom, nima nikakovih tra­gov demonstracijov da pred tim, nastavljenih potom kad  su u srijedu, 12. decembra usvojene izmjene Zakona o poslu. Na protestu već tisu­ća Madjarov protiv novih za­konov o poslu i upravni sudi u Budimpešti ispred parlamenta je došlo do sukobov s policijom ka je upotribila su­zavac (Tränengas) i biber sprej (Pfefferspray) da bi ih rastirala. Sve je očišćeno, samo se vidi pojačana nazo­čnost policije oko zgradov najvišega predstavničkoga tijela zemlje, ali to ne znači da je došao kraj protestom zbog pravnih normov ke o­m­­ogućavaju dopunsko djelo od ča do 400 uri godišnje, zbog čega je zakon kolokvijalno nazvan „robovskim“.

BUDIMPEŠTA — U glavnom gradu Madjarske u neko­liko dani za redom svenek po­četkom u 17 uri demonstrirale su opozicijske stranke a pak i studenti a poziv su uputili i peljajući sindikati (Gewerkschaften). Tako se je petak, 14. decembra na ulica Budimpešte okupilo oko 6.000 nezadovoljnikov, gotovo dvostruko već nego prethodnoga dana. Zborno mesto je opet bio cen­tralni trg madjarske prijestolnice, povorka je zatim mirno prošetala spomenutimi mosti, a onda se je vratila na početni položaj. Svojevrsni tihi „boj“ je durao nekoliko uri, a onda je jedna agresivna grupa izgubila strplјenje i počela gadjati kordon čuvarov reda plastičnimi i staklenimi flašami, jaji i različnim smetljem.

Demonstranti su koristili i takozvane dimne granate, ke su inače bezpogibeljne i moru se kupiti u svakoj prodavaonici igračak, a policija je na sve to uzvratila suzavcem, biber-sprejom i gumenimi palicami. Nekoliko licev je ranjeno, u­ključujući i dva policajce, a de­setak je uhapšeno. Grupa demonstrantov je potom otišla do Ministarstva za ljudske resurse, kade je policija takaj in­tervenirala. Ministar unutra­š­njih poslov Sándor Pintér je izjavio da će policija i dalje po­štovati pravo na mirno okup­ljanje i slobodu govora, ali da će „zaustaviti svako nasilje s razmjernom upotrebom sile“.

Politički analitičari uočavaju da je, prvi put poslije dužega vrimena, došlo do političkoga jedinstva cjelokupne opozicije. Na istoj strani su se našli socijalisti, liberali, ekologi, umje­reni i krajnji desničari, rješeni da pokušaju uzdrmati vladu Viktora Orbána, ka jur osam i pol ljeta, uz dvotrećinsku ve­ćinu u parlamentu, neprekidno upravlja zemljom. Koalicija Fidesz-a i demokršćanov je dobila i jednoč ranije (1998.), ali je u protekli dvi mandati prosto „zabetonirala“ vlast pr­a­ktično na svi nivoi. Kroni­čari su zabilježili da se je sadašnja madjarska vlada preplašila sa­mo tri pute. Prvi put je, po ma­sovni protesti prije svega mladih, morala u­kinuti porez na internet, zatim je povukla od­rebu o zabrani djela prodavaonic nediljom, a morala je od­ustati i od kandidature za domaćina Olimpij­skih igar 2024.

Za sada nima naznakov da ćedu povući ili bar ublažiti sporne odredbe Zakona o po­slu, donesene bez konzultacijov sa sindikati i uz očigledni poticaj multinacionalnih pod­uzeć i domaćih tajkunov. Koliko će novi propis pogoditi dje­lače vidit će se jur od 1. janu­a­ra 2019., kada stupi na snagu, a bez njeve podrške, kao i akti­v­noga sudjelovanja strukovnih udruženj i civilnih organizacijov akcijov opozicijskih partijov protiv vladajuće ko­alicije teško more uroditi plodom.

Stvarni politički od­nos snag u Madjarskoj će se viditi jur u maju 2019., kada se održavaju izbori za Europski parlament, a potom i na jesen na glasanju za lokalne organe vlasti.

Potom kad su prošli kroz centar Budimpešte, dio demon­strantov se je kasno po noći vratio na Trg Lajosa Kossutha. Prem pozivom da skūp o­s­ta­ne miran, oni su bacali fla­še i dimne bombe na policiju ka je čuvala zgradu Parlamenta, javio je AP.

Tisuće Madjarov protestira­lo je i u četvrtak, 13. decemb­ra navečer u Budimpešti, nastav­ljajući demonstracije ke su po­čele u srijedu protiv novih zakonov o poslu i upravni sudi. Vladajuća stranka Fidesz premijera Viktora Orbána usvojila je nove dva zakone.

Oko 3.000 demonstrantov okupilo se i četvrtak ispred parlamenta i kasnije blokira­lo promet na jednom od mostov prik Dunaja. Demonstranti su prvenstveno nezadovoljni i zbog zakona ki omogućava po­slodavcem da od zaposlenih tražu da godišnje djelaju do 400 uri prikvrimeno.

Usvojen je i zakon o upravni sudi za ki grupe za zašćitu ljudskih prav smatraju da bi mogao dopeljati do političkoga mišanja u pravosudna pitanja. Madjarske vlasti odbacuju takove optužbe.

(uredn.)

Kategorije