Petar Tyran

O temi korona, koro­na­kr­i­za, koronapandemija, Covid-19, čistom zaklj­u­čenju (lockdown), čistom ili totalnom zatvaranju (novo­nimški ili novohrvatski: shut­down) svaki i svaka ima ne­što reći. Velik je broj onih, ki su puni razumivanja za vladine mjere i postupke — ali i broj onih ki se uzrujavaju i po­staju sve glasniji i kritičniji u otporu. Zavisi od toga su li bli­ži vladajućim strankam ili bli­ži opozicijskim političkim par­tijam. No, nijednomu nije za­branjeno da sām misli, i nijednoj nigdo ne prepovida da sama ocjenjuje situaciju i da polag svojega zdravoga raz­uma agira i reagira, djeluje na van ili se puvuče iz javnosti.

Ali teško je razumnomu človiku tumačiti argumentaciju onih ki svenek velu, tvr­du, viču i se suprotivu tomu ča upravo velu zastupniki vlade, oni ki su odgovorni za odluke, ki moraju procijeniti i ki od­l­u­čuju skupa sa stručnjaki. 

Pak se javlja i sumnja kod razumnih ljudi, da se puno čega glasi i tvrdi samo iz opozicije, iz inata, truca, samo da se naškodi drugomu. Tako se je pak pokazalo, da su brojne ličnosti, do tada ugledni lju­di (muži ino žene) kod velikoga broja ljudi izgubili svoju re­putaciju, jer samo trubu negativne izjave, samo predba­civaju i minjaju svoje mišlje­nje ovisno o toga o kontra ča upravo velu ili tvrdu vladaju­ći. Od Kickla i Belakovićke ništ drugo nismo bili naučni, ali od liječnice Rendi-Wagne­rice i Meinl-Reisingerice u prošlosti smo ipak bili naučni puno pametnijega, razumnijega, razumljivijega, logič­ni­je­ga a tim opravdanoga.

Gdo bi u ovi časi rado bio član vlade, gdo bi se sada ra­do zaminio s Kurzom, Blümelom, Anschoberom, Faßmannom? Iz gledišća opozicije moru samo krivo djelati. Iz gledišća brojnih njevih biračev dje­laju upravo to ča ta dio naro­da ne kani i ne želji. Iz gledišća zdravstvenoga sistema su čuda prekasno od­lu­čili za totalno zatvaranje,  iz gledišća gospodarstva to nikada ne bi smili djelati. Iz gledišća obrazovnoga sistema, dakle učiteljic i učiteljev nikada ne bi smili zatvoriti škole, iz gledišća liječnikov upravo i dicu moramo ubrajati med pogibeljne širitelje (iliti spreadere) koronavirusa.

Svaki kani sām odlučiti i si ništ ne dati reći jer ionako sve bolje zna. Ali paradoksalna je situacija da zapravo skoro svi čekaju da im negdo, naravno spametniji i iskušeniji veli ča triba djelati, kako se triba ponašati. Ako im to pak negdo veli, onda im to opet ne paše jer ne vjeruju u to —jer je negdo drugi pred tim jur rekao nešto čisto suprotivno­ga. Pritom mnogi zaboravu, da bi i sami mogli misliti. I nije fer tući po drugi, bilo ka­ko ti odluču. Gadno je ovo!

Jedna od najvrućije disku­tiranih koronatemov je ško­la. Boli koliko su nemoćne učiteljice, jer im nijedan ne veli, zapovida ča imaju djela­ti. A ako im gdo veli, onda se s tim pravoda ne slažu.

Kategorije