Bosansko akademsko društvo u Austriji (GBAA) sa svojom podorganizacijom u osnivanju »Österreichische BosnierInnen«, pokrenulo je izuzetno važnu inicijativu: u ime austrijskih državljanov s bosanskimi korjeni, postavili su cilj da njevi sugradjani u Austriji dostanu prizna­nje nacionalne manjine.

BEČ — Kako velu, sugra­d­ja­ni sa korjeni iz Bosne i Herc­e­govine zaslužili su status ma­njine iz mnogo uzrokov, a to priznanje je važno, kako za njih, tako i za državu Austriju.

„Mi, smo jedna od najvećih nacionalnih zajednic u Austri­ji. Mi smo jedna od najbolje integriranih zajednic u austrij­sko društvo i mjereno s o­mje­rom zaposlenih/nezaposlenih svrstani smo u kategoriju s „do­maćimi“ Austrijanci.

Ne smijemo dozvoliti da se ponovi „šapatom pade Bos­na“, na način da nam se naš kultu­r­ni trag, naša kulturna šarolikost, zametne — to nam unuki nećedu oprostiti“, poručuju inicijatori. Kako velu u Gb­aa, „čekali smo već od dvi deceni­je da pokrenu inicijativu o pri­zn­a­vanju naše nacionalne ma­njine u Austriji. Sada uočavaju da je sazrelo vrime i da većina ljudi i bosanskih organizacijov u Austriji podržava ovu inicijativu. „Bit će dug i trnovit put, ali preuzeli smo obavezu da ga utabamo, zagazimo. Biti pri­znat kao nacionalna manjina, znači prije svega dostati potvr­du za vanredan doprinos razvoju povijesnoga, kulturnoga i političkoga života zemlje i društva. Austrijanci bosansko­ga porijekla, želju da se i dalje sigurno ćutu i da ne budu izloženi bilo koj stigmatizaciji“, velu u Društvu. 

Kako naglašavaju, distanciraju se od svih vrsti radikalizma, da li dolazio od vjerskoga ili nacionalnoga. Takaj, velu da je poštovanje zakona u zemlji u koj živu pretpostavka zdravoga odnosa sa okruženjem.  „Za to nam triba zajednica, pr­iznata nacionalna manjina, ka će njegovati naš jezik, kulturu, i koja će se brinuti o o­čuvanju bosanskoga identiteta“, zaključuju. 

Podrška sa svih strana svita

U svrhu ostvarenja cilja G­b­­aa formiralo je i komitet podrške. U njemu su: 

Akademik prof. dr. Kemal Ha­njalić, Delft/Sarajevo — na­j­od­likovaniji živući BiH naučnik
Akademik prof. dr. Dževad Ka­rahasan, Grac/Sarajevo — pre­d­sjednik PEN BiH, književnik i filozof, prvi predsjednik Gbaa
Amb. Jakob Finci, Sarajevo — predsjednik Jevrejske zajednice BiH
Prof. dr. Senadin Lavic, Sarajevo - Fpn predavač, predsjednik Bzk »Preporod« BiH, član upravnoga odbora Vkbi član Asocijacije nezavisnih intelek­tualcev »Krug 99«
Mag. Nataša Mirković-De Ro, Beč — umjetnica i kompozitor
Mag. Sandy Lopičić, Grac — umjetnik i kompozitor, docent na fakultetu za umjetnost Grac
Mag. Tina Kordić, Beč — umjetnica, pijanistkinja * Dr. Semir Sam Osmanagić, Houston/Sarajevo — autor, is­tra­živač, osnivač i peljač projekta »Piramida Sunca — Ar­he­o­loški park Visoko« * Ambasador Zlatko Dizdare­vić, Sarajevo — diplomat, publicist i ure­d­nik * Antonije Pusić (alias Rambo Amadeus), Beograd — umjetnik, futurista i filozof
Sasha Skenderija, Prag — knji­ževnik * Prof. dr. Jasna Ša­mić, Pariz —orijentolog, pisac, prevodilac* Daria Žilić, Zagreb — spisate­ljica i pjesnikinja * Prof. Shekerinka Ivanovska, Skop­lje — dekan na »International Slavic University« * Boro Kon­tić, Sarajevo — dire­k­tor Media Centra * Zijah Sokolović, Lju­bljana/Beč — umjetnik (jedan od članov osnivačev Gbaa)
Hanka Paldum, Sarajevo — umjetnica * Mile Stojić, Sarajevo — pjesnik, esejist, novi­nar * Miroslav Prstojević, Beč —književnik, publicist i izdavač, član PEN kluba Austrije * Dr. Dragan Tur, Beč — stoma­to­log * Svjetlana Bukvić, New York — kompozitorica i producent * Sveuč. prof. dr. Slav­ko Kulić, Zagreb — predsjednik Znanstvenoga društva ek­o­nomistov Hrvatske * Dr. Adis Fejzić, Brisbane, Au­stralija — skulptor, konceptu­alist * Prof. Josip Slisko Ignjatov, Me­xiko City — profesor * Sonja Lokar, Ljubljana — Internacionalni Gender Expert * Prof. Amra Sabić El-Rayess, New York — Columbia University * Sunita Bosnić, Beč — novinar i pub­licist.

(Ovu informaciju i ove podatke je objavio radiosarajevo.ba, 4. 7. 2020.)
 

Kategorije