VULKAPRODRŠTOF — Pri nedavnoj dobrotvornoj akciji načelnika Rudija Hallera u Vulkaprodrštofu su nabrali toliko pinez, da moru nabaviti bolesničku stelju i invalidska kolca za takozvanu Socijalnu mrižu Vulkaprodrštofa. Načelnik Haller (Spö) je prilikom svojega 50. rodjendana nudio stanovnikom sela mogućnost, da se uz dobrovoljni dar fotografiraju s njim. Na ov način su nabrali 1900 E. Haller je mislio, da ćedu dobrovoljnimi dari moć nabaviti za 1300 E bolesničku postelju. Sada moru nabaviti i invalidska kolca.

Načelnik Vulkaprodrštofa R. Haller je pozvao sve zainteresirane na dobrotvornu priredbu u vrt općinskoga doma kade je svoj rodjendan svečevao kao seosku feštu. Za fotografiju skupa s njim, svi sudioniki su mogli dati dobrovoljni dar. Nabranimi pinezi će Socijalna mriža Vulkaprodrštofa kupiti električnu bolesničku stelju. Kostur takove postelje stoji 1300 E. Načelnik R. Haller je bojsek obljubljen fotografski motiv kod mlade i sridnje generacije, ali i starja generacija se rado dā fotografirati s njim.

Pred prilično trimi ljeti je Socijalni odbor sela imao ideju za Socijalnu mrižu, u koj neki Vulkaprodrštofci dobrovoljno pomažu. Od jedne obitelji je općina kupila prvu stelju. A u medjuvrimenu su nabavili tri postelje s električnim motorom i tri bez motora za podvaranje betežnikov, veli Rudi Haller.

Gdo pak u selu triba bolesničku postelju, invalidska kolca ili rolator, onda jednostavno nazove na općinskom uredu. A općina more veljek na raspolaganje staviti to ča je potribno pacijentu.           (uredn.)