FRAKANAVA — Pod geslom „Od Miloradića prik Antona Leopolda do Linak-a“ su se našli Gradišćanski Hrvati iz Austrije, Slovačke i Ugarske kao i iz Hrvatske. U vrlo ugodanoj i uspješnoj priredbi u sridnjogradišćanskoj Frakanavi, četvrtak, 13. maja 2010., brojni sudioniki pod peljanjem Jožija Bu-ranića su ostvarili vrlo zanimljivo čitanje hrvatskih pjesam i proze iz razdoblja od kih 100 ljet — a to uz pratnju Tamburaškoga i jačkarnoga zbora Frakanava. Tom prilikom su se spomenuli i Miloradića kao jednoga od utemeljiteljev Hrvatskih novin, ke ljetos svečuju 100 ljet postojanja (vidi i 20. stranicu). Hrvatski centar je ovu priredbu u općinskom domu u Frakanavi nadopunio s prezentacijom duploga CD-a (s dvimi knjižicami) o Antonu Leopoldu »Pjesma je moj razgovor«, a glumac Georg Kustrić je čitao pjesme i prozu od Leopolda i drugih književnikov o Leopoldu. Kako je rekla Gabriela Novak-Karall, „ovo je audio-knjiga, ka posebno vridnuje i dokumentira obimni pjesnički i književni opus Antona Leopolda, ki je za ovo njegovo dugoljetno književno stvaranje i odlikovan hrvatskom kulturnom nagradom »Metron«. Ovu nagradu mu je dodilio Hrvatski centar 2008. ljeta prilikom njegovoga 80. rodjendana.“ Ov nosač zvuka je produkt »Leopold-maratona« 14. nov. 2008. ljeta u Hrvatskom centru, ki ga je izdao skupa s Orf-om Gradišće. Kako je rekla Gabriela Novak-Karall, „ove dva CD-e skupa s dvimi knjižicami ćemo ponuditi i svim hrvatskim i drugim knjižnicam širom Gradišća, a takaj i svim školam, na ki se uči i podučava i hrvatski“. Sudeći i po odzivu publike i na spomenutom nosaču zvuka se ova priredba more ocijeniti kao vrlo uspješna i kao ponovni dokaz za to, da suradnja med hrvatskimi društvi nije samo potribna nego i poželjena. Pri priredbi su predstavili i pjesnički narašćaj, ki je sudjelovao pri literarnom naticanju mladih, pri tzv. Linak-u. Kristijan Karall je pred skoro deset ljet pokrenuo ovo naticanje je još jednoč razložio ča je nakanio i kamo se je ovo sve razvilo. Književni večer su muzički oblikovali Zbor i tamburica Frakanava. Kao posebni recitator je nastupio glumac Gegi Kustrić. Polag riči potpredsjednika Hkd-a Jožija Buranića se kanu pojačano za to skrbiti, da se gradišćanskohrvatska literatura širi i putem novih platformov u internetu, kako su to facebook, youtube i myspace. Zna, da je to žilav posao zadobiti mlade ljude za hrvatsku književnost, ali triba pokusiti.

Kategorije