Svaka kriza donese sa sobom i čudnovata prorokovanja. Da je 21. augusta 1915. lje­ta bilo puno zamračenje Sun­ca se je moglo tumačiti samo kao čemerni predznak za bu­dućnost. Boj je stoprv zapo­čeo! Svi su bili obisnoga osvidočenja, da će čisto kratko durati i Srbiju po paroli: Serbien muß sterbien! i Je­der Schuß ein Russ!, obvladati. Proroki su bili osvido­čeni o Danijelovom proro­čanstvu u 4. poglavlju, da se je završila jedna historična epoha i slijedi nova. Iz isku­stva znamo danas, da je zaistinu završilo dugo 19. stolje­će i počela kriza s dvimi st­ra­šnimi boji. Pozivali su se i na evangelistu Luku 21,24 i na knjigu »Otajstva« od Iv­a­na. A kad su NAŠE NOVINE u svojem 50. broju u 1917. donesle pod naslovom „200 letno prorokovanje“, dakle iz ljeta 1701. iz kneževine Mecklenburga, su naši ljudi bili izvan sebe. Tako su novine u slijedećem broju morale opovrgnuti svoj članak o prorokovanju.

 

O čemu govori prorokova­nje:

  1. Odvraćanje narodov od Bo­ga! Kao posljedica će biti ru­šenje kloštrov, zničenje sv. redov.
  2. Spraznit će se papino prije­stolje.
  3. Umorenje jednoga vladara će važgati svit. Jednoglavi orao (Nimška) će krenuti protiv dv­oglavoga (Rusija).
  4. Biti će velike borbe na istoku (Ruski front) i na zapadu (Francuski front), ki te veliki broj mladoga ljudstva skončati.
  5. Kola povijesti ćedu bižati bez konji i sipati oganj i sumpor na zemlju.
  6. Durat će sve to 3 lje­ta i 5 misec.
  7. Dojt će vrime kada neće biti kruha itd. itd.

 

Ne mislim, da je bilo čisto slučajno, da smo našli nekoliko rukopisnih primjerov knjige »Sibile« po naši seli iz 1914. lje­ta. U prorokovanju najdemo: razdilenje držav, nepobožno, grišno ljudstvo, zbog čega će Bog kaštigati ljudstvo, da ćedu pogani preobladati i pravične držati u ropstvu. Original gla­si ovako: Takaj ćedu veliki boji med narodi se stati. Pri nji će­du mnoge fele oružja hasnovati. ... Va onu dob će biti čuda lakomnih duhovnikov, ki ako pri drugi ljudi ča vidu, oni je hote takaj željit imat. Oni ćedu za imanja nastat nemiloserdni. ... Bog će človičji razum pobludit i oni nete jedan drugoga razumit. Oni ćedu zjednoga dela dvi na­činjit, iz polja pute načinjat. Još već tako nepotribnoga. ... Boj će na jednoj strani herat, a pri dru­goj će se začet. ...

 

Tako prorokuje Sibila tri da­ne dugo mudromu kralju Sala­monu i nazvišćuje konac svi­ta. Sibila je bila prorokinja u južnotalijanskom grčkom gradu Cumae u jednoj špilji, nedaleko od Napulja. Nje prorokov­a­nja su preuzeli i Rimljani, prik njih se je širilo sve do danas, u prvom redu s kršćansko-katoličanski apokrifami. Naša rukopisna »Sibila« je iz Vulkaprodrštofa. 

 

Iz Žamara imamo isto ruk­o­pisno »Szveto Piszmo« iz 1914. ljeta, kade se nagraža ljudstvu zbog locsesztoga dila ... zano vam kastige salyem locseszto lzudsztvo.

 

Ni današnji človik nije ledig takovih prorokovanj. U ljeti 1992. 1993. i 1995. su i ugle­d­ne austrijske novine donašale iz Koreje, Ukrajine visti o Sudnjemu dnevu. A pred tim je Sekta Jehovov u 1918. ljetu, 1925. 1972. i 1975. prorokovala konac svita.

(NB)

 

Kategorije

Slike