U Vojvodini, uglavnom na sj­everu Bačke, živi skupina od oko 16.000 Bunjevcev ki niječu svoju pripadnost hrvat­skomu narodu. Ponovno ja­ča potpora zajednici Bunjev­cev, ne-Hrvatov, na račun Hrvatov, a pojedina državna tijela Srbije ne držu neutralnu poziciju, ocijenio je nedavno medjunarodni tajnik Hrvatskoga nacionalnoga vi­jeća (Hnv) Darko Baštovanović dodavši da ta zajednica nastoji osporiti izgradnju Hrvatskoga školskoga centra.

SUBOTICA — Medjunarod­ni tajnik Hnv-a rekao je hrvat­skim medijam u Vojvodini da je do takovoga zaključka do­šao analizirajući sjednicu Vijeća za nacionalne manjine u srbijanskoj vladi.

On to ilustrira pokušaji pe­ljačtva te zajednice – Bunjeva­čkoga nacionalnoga vijeća (Bnv), da onemoguću početak realizacije Hrvatskoga škol­skoga centra u Subotici.

Ta inicijativa jur misece ne dostaje suglasnost mjesnih vl­a­sti u Subotici i po mišljenju Baštovanovića dio krivnje za to snosu čelniki Bnv-a, ki pred lokalnimi i državnimi tijeli tra­žu da se ta projekt ospori.

„Mi smo na sjednici Vijeća za nacionalne manjine saznali jednu nelagodnu vist, da su u­pravo predstavniki Bunjevcev djelovali na jedan jako bruta­lan način kako bi se zapričio početak ustroja Hrvatskoga školskoga centra u Subotici. Na to sam ukazao tijekom sastanka ali kod državnih predstavnikov za te naše probleme nima sluha, pak makar bila u formi odredjene doze neutralnosti“, izjavio je Baštovanović.

Tim već, dodao je, „postupke Bnv-a smatramo činom otvorenoga neprijateljstva pre­ma hrvatskoj zajednici u Voj­vodini i Srbiji“.

Medjunarodni tajnik je is­ta­k­nuo da se nastavlja s „grubim mišanjem srbijanskih institucijov u identitetska pitanja Hr­vatov u Vojvodini i da se Bu­njevcem ki sebe smatraju dije­lom suvrimene hrvatske nacije otima dio kulturnoga naslije­dja, tr im se nastoji zabraniti korišćenje njevih subetničkih etnokulturoloških osobenosti“.

U Vojvodini, uglavnom na sjeveru Bačke, živi skupina od oko 16.000 Bunjevcev ki nije­ču svoju pripadnost hrvatskomu narodu. Njih zastupa Bu­njevačko nacionalno vijeće u Srbiji i Savez bačkih bunjevcev čiji su predstavniki bliski s vl­a­dajućom Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića.

Ostala, većina Bunjevcev, koj pripada i peljačtvo vojvo­djanskih Hrvatov, deklariraju se kao Hrvati bunjevačkoga roda, odnosno kao bunjeva­čki Hrvati ili Hrvati-Bunjevci.

Takozvano bunjevačko pita­nje ljeta dugo je u vrhu popisa otvorenih pitanj u odnosi Sr­bije i Hrvatske.

(Priznajem.hr)

Kategorije