Vazelin, ki je pred skoro 160-imi ljeti slučajno pro­naj­den, se danas zbog velike ponude drugih kozmetičkih sredstav manje hasnuje ne­go prljekoč. Ali ov parafinski gel smo ne­opravdano za­hitili, ar je tako hasnovit, a uza to i lakocijen, da bi ga morali imati u našoj kupaoni.

Evo zač:

  • Odstranjuje šminku.
  • Čuva duhu parfema: Ako si namažemo malo vazelina na mjesta, ka kanimo parfimirati, će nam duha držati cio dan.
  • Sviti se na usnica: Ako dodamo mrvicu vazelina čr­ljenoj farbi za hranu, imamo gotovo sjajilo za usnice.
  • Idealan je protiv suhe kože.
  • Hasnovit je kot piling:  Ako vazelin kombiniramo s kafeckim cukrom, je gotov o­d­ličan piling iz domaće produkcije. 
  • Ukroćuje „neposlušne“ obrve: Za to moramo čistu šćetičicu za obrve ubrsnuti u vazelin i počesati obrve.
  • Idealan je kot gel za vlase za wet-look.
  • Njeguje nokte i
  • Ome­kšava kožu, kade je suha.

Ako vam ovo nije dost hasnovitih svojstav, morete pa­rafinom namazati još vrata, ka škripaju.

Kategorije