Graz i Balkanski poluotok

Pokidob smo dostali mail s pitanjem, je li je točno pisati „Grac“ ili „Graz“, ćemo se u današnjem broju Maloga jezičnoga savjetnika opet ba­viti geografskimi imeni.

U hrvatskom jeziku se pišu vlašća imena (a u tu grupu spadju i geografska imena) etimološki, tr oblik riči os­taje kao u izvornom jeziku: Graz, New York, München, Bruxelles, Antwerpen, Ohio. Ovde nas ne smi onesigurati, da koč vidimo i pisano Grac, ča ali nije po hrvatskom prapovisu, nego po srpskom ili bosankom, kade se vlašća ime­na pišu fonološki, ada onako kako se izgovaraju, tr imamo: „Njujork, Minhen, Brisel, Ant­verpen, Ohajo“.

Pokidob smo se u gradišćan­skohrvatskom svenek redili po hrvatskoj no­r­mi, se piše i kod nas: Graz. Primjer: Dost Gradišćancev se študira i u Grazu. Od Graza do Borte imamo direktnu autobusnu liniju.

Druga pravopisna opaska [Bemerkung, Hinweis] se odnaša na veliko početno slovo kod geografskih imen. Nazivi za krajine se kot sva geografska imena pišu velikom početnom slovom: Lajtanska gora, Jad­ra­nsko morje, Balkanski polu­otok. Primjeri: Poluotok velikih razmjerov se naziva polukontinent, poput Europe, a nje­mu su pripojeni veći poluotoki, kao dijeli, ki činu kontinent, npr.: Apeninski poluotok, Balkanski poluotok, Iberijski poluotok i Skandinavski poluotok. Balkanski poluotok se na­lazi med Jadranskim i Čr­nim morjem, Poznato je, da su se Hrvati doselili u Gradiš­će ne samo iz područjev da­našnje Hrvatske nego i današ­nje (sjeverozapadne) Bosne, tako da moremo u geograf­skom smislu s punim pravom reći da smo se doselili i s Balkanskoga poluotoka a ne npr. Iberijskoga poluotoka

(Zorka Kinda Berlaković; 89.)