Četvrtak, 10. decembra, se je sastao Savjet za gradišćanskohrvatsku narodnu grupu,da bi se sastavio prijedlog o podiljenju subvencijov (vidi i str. 2. i 3.), ki se pak predaje Saveznomu kancelarstvu. Savjet se trenutno sastoji od 24 savjetnic i savjetnikov, ki su nominirani od društav odnosno od političkih strankov. Med njimi je i Matthias Wagner, zastupnik HKD-a, HAK-a i TMŠJ-a. Wagner se je u zadnji ljeti istaknuo kot kritično glasilo Savjeta. Tako je i zadnji četvrtak glasao protiv prijedloga Savjeta. U intervjuu s HRVATSKIMI NOVINAMI razlaže svoj stav. S Matthiasom Wagnerom je razgovarala Tereza Grandić.

HN: Vi ste jur po drugi put kot jedini u Savjetu glasali protiv prijedloga Savjeta? Morete nam razložiti Vaš stav?

Wagner: To je čisto jednostavno. Nije tako, da apsolutno ne ide, ali bile su neke črljene linije, kade ja velim: „Ako je to u paketu nutri, to ne ide.“ Čuda što, kade bi ja drugačije podilio, morem akceptirati. Jednostavno su dvi, tri stvari bile unutri u tom prijedlogu, ke nekanim podupirati i ne kanim, da se veli, da sam i ja podupirao takove stvari.

HN: A ke stvari su to točno?

Wagner: To se tiče financiranja reklamskoga materijala. Sigurno, more se argumentirati, da ljudi vidu na tom materijalu hrvatske pojme, ali za 13.500 € načiniti reklamski materijal, to mi je bilo pre čuda. To nije za argumentirati i mislim, da zato nisu subvencije ovde. Ako bi bilo na primjer nešto, što je trajno, na primjer natpisi na zgrada, o tom bi se moglo pominati. Ali da hrvatskomu jeziku toliko pomaže, ako stoji na servijeti ili na stolnjaku „Dobro račenje“, ne znam. Tote mi relacija ne paše.

HN: To pelja i mojemu pitanju. Ta lonac za narodne grupe se je povišio otprilike za 30%. Ja sam si pogledala broje i prijedlog. Pojedina društva su dostala znatno već nego 30%, drugim društvam se je povišilo za 30%. Sad je moje pitanje: Je to pinezno povišenje i vidljivo u projekti?

Wagner: Da i ne. To ovisi o društvi. Neka društva su zaista sad već projektov načinila, druga društva su postojeće projekte povećala i si morebit očekuju, da ćedu biti bolje financirana. Ali u glavnom je i broj projektov narastao. Mislim isto, da je sada za neka društva moguće, da moru fair platiti svoje suradnike. A to do sada nije bilo svakomu moguće. Znači tako i vako. Jedni moru sada već projektov načiniti, drugi moru sada svoje ljude pošteno platiti. A onda su još uvijek neki, ki zaista ne znaju, kamo s pinezi.

HN: A ovi neki su za Vas ka društva?

Wagner: Ćemo tako reći: Ima društav, ka napravu produkte, ki su komercijalno jako uspješni — što je dobro, ja sam za to, da se komercijalni uspješni projekti načinjaju — ali kalkuliraju, da ti uspješni projekti imaju jako malo dohotka i tako povećaju potrebu za subvencije, a to umjetno. Ako bi društva pisala, koliko će zaistinu nutra dojti, ne bi ta društva mogla potribovati toliko subvencijov.

HN: Rekli ste na početku, da ste glasali protiv, kad se ne slažete sa svimi odlukami u tom prijedlogu.

Wagner: Ne, to ne bi bio problem. Iako se ne slažem sa svim, bi ipak mogao glasovati za. Ali za me je jednostavno bilo tako, da se na primjer mladini nije dalo to, što bi jur dugo morala imati. A drugim se je skoro sve nepošteno ponašanje oprostilo. A ovde je ta diskrepancija prevelika, to nemorem nositi.

HN: Pretpostavljam, da Vi ovde s mladinom mislite HAK.

Wagner: To je jedino mladenačko društvo, ali bili su i neki drugi projekti, kade se zna, da bi bili mladi ljudi jako angažirani.

HN: A ti projekti isto nećedu dostati cijelu zaprošenu svotu?

Wagner: Ne, to se je opet djelalo pošemi f. Ako je to takovo društvo će dostati tu svotu, kar što djela. A što je bilo najveće razočaranje je bilo to, da se je pokušavalo dalje peljati tu šemu, ka jur skoro 30 ljet egzistira. A ja mislim, da ta šema ne odgovara današnjemu vrimenu. Moramo paziti, da ne demotiviramo naše mlade. Mi je moramo podupirati, barem tako, da im velimo: „Ako dobro kalkuliraš i si spametan projekt premisliš, moreš ga i na noge postaviti“ — da se to jednostavno cijeni. Ako se daljepelja šema prez da se gleda, ča je sadržajno ovde, onda se ne smimo čuditi, da izgubimo aktiviste, ki se nekanu u ovakovom okviru angažirati i ki si mislu: „Ja kanim svoje snage kade drugde koristiti.“ Moremo srićni biti, da imamo uprav dost jako mladih, ki se angažiraju. Ali ako mi šaljemo poruku: „Svejedno ča djelaš, važno je, ko društvo odnosno ki akteri su involvirani.“ To onda nije u redu. A ja mislim, da mladina zaista jako malo od ovoga cijeloga ima za se. Ne, da se ne djela za mladinu, nego da mladina nima ta sredstva, da svoje sama ostvari.

HN: Ja se potpuno slažem s Vami i za mene to gluši sve jako razumljivo i logično. Zato moje pitanje:Vi zastupate u Savjetu HKD, Tamburašku školu i HAK. Osebujno HKD je jako zastupan u Savjetu, a ja se ovde pitam, zač nimate potporu iz „Vaših redov“?

Wagner: Kako ja imam slobodu, da odlučim po svojem mišljenju, tako imaju i drugi slobodu, da odluču po svojem. Morebit vidu to drugi akteri drugačije. Ja i nisam zbantovan, ako drugi drugačije glasuju. Ako samo gledamo iz perspektive HKD-a, se već ili manje i ne smi potužiti.

HN: Da, HKD je dostao točno to, ča si je zaprosio.

Wagner: Da i deal za HKD je jako dobar. To se mora i iskreno reći. Ja mislim, da nije u redu reći: „Ako ja dostajem svoje, onda mi je sve drugo svejedno.“ Neke črljene linije ne kanim prekoraknuti. To je reklamski materijal i to su te stvari, kade se nepošteno kalkulira.

HN: Ja sam si još jednoč pogledala prijedlog i vidila, da će po ovom prijedlogu ostati kih 100.000 € u loncu. Ča će biti s timi pinezi?A drugo pitanje uzato, ne bi se ti pinezi mogli podiliti tim društvam, kim se je znatno skratila molba?

Wagner: Prvič — ja ne kanim sada preveć od sjednice uvaditi — su neki ljudi očekivali, da društva nećedu prositi već nego obično plus 30%. Da, tih 100 tisuć € je ostalo i bilo bi moguće, da bi neki, ki nisu to dostali, što su si očekivali, dostali bar malo već. Mislim, da svaki ima pravu jednoč prositi što kani. To nije nikakova provokacija, da se već prosi. To zame nije problem.

HN: Dvoja društva, Kaušićeva biblioteka i Tamburica Adria, nisu dostali pinez? Zač?

Wagner: Tamburica Adria — to je zanimljivo— je češka tamburica. Oni igraju na Farkaš-sistemu i ta molba je k nam došla, kad se s tamburicom povezuju Hrvati, znači u krivom Savjetu su bili. A društvo Kaušićeva biblioteka ne postoji i molba se iz formalnih uzrokov nije mogla primiti.

HN: Sad postoji ovo ljeto i novi lonac od 2,3 milijuni eurov za narodne grupe. Se ovde jur zna ča konkretnoga?

Wagner: Čulo se je, da će se u dojdući dani jur moći staviti molbe, tako da ćemo onda već znati. Savjeti su djelomično — za hrvatski Savjet znam — predali opis težišća, ke se neka podupiraju, jer za ta lonac nije predvidjeno, da Savjet direktno napravi prijedlog, nego to će biti na činovničkoj razini. Tako je Savjet jednoč deponirao težišća. To su na primjer mladina, digitalizacija, naobrazba, ali i infrastruktura i onde bi bilo jako spametno, da se sada i investira u infrastrukturu, ka je trajna, jer ne smimo zabiti, da ne postoji svako ljetno izjednačenje na inflaciju. Znači opet će se dogoditi, što se je prošlih 30 ljet dogadjalo. A to je, da sredstva nastaju manje vridna. Znači moramo ov put biti pametniji i gledati, da sada timi sredstvi zajdemo u takovo gospodarenje, da smo i u budućnosti u stanju spametno i profesionalno djelati. To je sad velika šansa, da se investira u infrastrukturu. Ova nova sredstva bi se morala koristiti ovako, da se napravi infrastruktura i da se financira pregradjivanje organizacijske strukture, manje društav, ka uže suradjuju i se medjusobno koordiniraju, da budemo onda, kad budu pinezi bili manje vridni, budemo imali već zraka.

Slike