Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je dodatni adut ki je Hrvatskoj i Hrvatom donio simpatije: engleski dnevnik THE SUN je naziva peljačem i legendom i kritizira svoju premijerku May. Vatreni su privukli pozornost globalnih medijov nego svi ostali spor­taši, političari, gospodarstve­niki, turizam i dr. — zajedno.

ZAGREB/MOSKVA — Od trenutka kad je Hrvatska ušla u polufinale Svjetskog nogometnoga prvenstva mediji di­ljem svita raspisali su se o vatreni i njevoj domovini. Tako čitamo o „najsportskijoj naciji na svitu“, o zemlji najlipših žen, tisuće otokov, zemlji ka je svitu dala kravatu, zemlji u koj se čuda kuri, puši, ka je nedav­no po­bijedila u krvavom boju, zemlji ka ima simpatičnu pred­sjednicu..

Djelaju se prispodobe i anali­ze, procjenjuju dosegi i mogu­ć­nosti… Milijuni ljudi ki pratu nogomet, od Aljaske do No­vo­ga Zelanda i od Ognjene zemlje do krajnjega sjeveroistoka Rusije, bez obzira na njevo o­brazovanje i zanimanje, maso­vno su u internetske pretraživače upisivali pojam „Croatia“ i pokušali doznati još pone­što o zemlji ka se je plasirala med četiri najbolje nogometne nacije svita.

A svi ki se bavu promocijom znaju da je danas u morju informacijov, ponuda i reklama najteže izboriti se za nečiju po­zornost, odnosno motivirati ga da sām počne istraživati o va­mi. Hrvatskoj se je to, zahva­lju­j­u­ći nogometnoj reprezen­ta­ci­ji, ugodalo. Mediatoolkit je izra­čunao da se tijekom 12 uri po pobjedi nad Rusijom na svit­ski portali pisalo već o Hrvat­skoj nego tijekom zadnja troja ljeta. Vatreni su privukli pozor­nost globalnih medijov već n­e­go svi ostali sportaši, politi­č­a­ri, gospodar­stveniki, turizam i drugi — zajedno. Nogomet ima posebno mjesto u mediji, politiki, bizni­su, ali i srci ljudi.

Zato izaziva tolike emocije i prati se s tolikom pozornoš­ću. Uostalom, svi se spominjamo 1998. kad su vatreni, zahvalju­j­ući tretom mjestu u Francu­skoj, uspili pozicionirati nepo­znatu Hrvatsku na karti Euro­pe. A tada nije bilo društvenih mrižov, internet je bio nerazvi­jen… Danas se u realnom vrimenu prati utakmica, dilu kom­plimenti i fotografije, kreiraju sadržaji i formira javno miš­ljenje. To je moć ke katkad ni­smo svisni, ali se more odrazi­ti na jačanje imidža Hrvatske, popularizaciju hrvatskih ponu­dov, rezervaciju odmora u HR, stvaranje simpatijov prilikom donošenja važnih političkih i gospodarskih odlukov...

(ur.)

Kategorije