Poslušajte i pogledajte kako Poljanci u sklopu svojega projekta za dicu »Jačiti-igrati-govoriti-tamburati« sviraju poznatu hrvatsku dičju ja­čku „Sova sidi na panji“. Ispod ćete najti i tekst, tako da mo­rete skupa i jačiti.

1. Sova sidi na panji, trkom, trkom, taja. Iglicu je zgubila, fili, fili, faja;
2. Ča b’ iglicom djelala? Trkom, trkom, taja. Torbu bi si krpala, fili, fili, faja; 3. Ča bi s torbom djelala? Trkom, trkom, taja. Že­lud bi si zbirala, fili, fili, faja.
4. Čаa b’ želudom djelala? Tr­kom, trkom, taja. Svinje bi si pitala, fili, fili, faja.
5. Čа b’ svinjami djelala? Trkom, trkom, taja. Salo bi si rizala, fili, fili, faja; 6. Čaа bi salom djela­la? Trkom, trkom, taja. Kola bi si mazala, fili, fili, faja; 7. Čаa bi koli djelala? Trkom, trkom, taja. Ciglu bi si vozila, fili, fili, faja; 8. Čaа bi ciglom djelala? Trkom, trkom, taja. Hižu bi si zidala, fili, fili, faja.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JQhfoCxdl0M

Kategorije