Hajdenjaki djelaju aktualno na posebnoj web plat­formi za dicu s imenom »Za male i velike«, tako se zove i žepna knjiga za dicu ku su iz­dali Hajdenjaki 2015. ljeta i ka sadržava jačke, zbrajalice i igre za dicu. Cilj platforme je premjestiti ov sadržaj u d­i­gitalni oblik. Predvidjen je svaki tajedan jedan novi doprinos (5-10 mi­nut). Početak je bio 17. junija u 14.00.

Projekt peljaju Nina Buranić, Vera Buranić i Kris­tijan Karall kao urednički tīm. Nina je dodatno tomu moderatorica ka pelja kroz emisiju, Vera preuzima koordinaciju a Kristijan tehničku realizaciju. Kod pojedinih to­čkov sudjeluju i daljnji člani folklorne grupe Hajdenjaki.

Važan dio ove platforme su jačke, kade moru svi gledatelji jačiti skupno s Hajdenjaki jer će biti tekst otiskan u sliki. Jačke ćedu biti tematski grupirane polag sadržaja — tako ćedu biti jedne od dojdućih temov puži (ja­čke: Puž, puž, pusti roge van ili Puž, puž po Dunaji) i ptičje (jačke: Sova sidi na panji, Ta­n­caj, tancaj črni kos). Predvi­djeni su i interaktivni elemen­ti odnosno uputi za izdjeliva­nje ili nacrti za pomoljanje.

Isto tako ćedu biti teme do­prinosov nošnje, sredstva i instrumenti ki se koristu u folkloru. Tako neka dica do­s­tanu osnovno znanje o folklo­ru i folklorne scene kako i bogat repertoar naših jačak.

Početkom ljeta je Srđan Bo­rota-Buranić preuzeo umjet­ničko peljanje i peljanje probov za Male Hajdenjake. Zbog korona virusa i zdravstvenih uzrokov vjerojatno do septem­bra već neće biti probe Malih Hajdenjakov, tako kanu Haj­de­njaki ostati povezani s dicom putem ove nove platforme »Za male i velike« i će biti uvezana u postojeću webstranicu Hajdenjakov http://hajdenjaki.at.

Svi zainteresirani moru ra­do sudjelivati, projekt teče na dobrovoljnoj bazi, potribne stvari financiraju Hajdenjaki sami odnosno člani uredničkoga tīma. Za daljnje informa­cije stoju na raspolaganje:

Kr. Karall: +43 664 1518207
V. Buranić: +43 680 2099114

Kategorije