Ljetos se gustokrat posebnimi priredbami spominjamo strahotov Prvoga i Drugoga svitskoga boja. 2018. ljeta obilježavamo s jedne strani 100. (stovetu) obljetnicu prestanka Prvoga svitskoga boja a s druge strani se i spomi­njamo strahotov 1938. ljeta, ada „Anschlussa“ Austrije na Nimšku, i nacionalsocijalističke strahovladavine, ka je durala do 1945. ljeta.
Zato korististimo i u naši Mali jezični savjeti priliku, da si točnije pogledamo kako se pravilno moru pisati ti dva svitski boji (pak i neki drugi dogadjaji).

Kod izrazov, ki se sastoju od već riči, ke stoju za kakovu revoluciju, boj, borbu, bunu i sl. (slično) pak kade je poznat točan početak i kraj, se piše prva rič velikom početnom slo­vom: Prvi svitski, boj; Drugi svitski boj; isto tako: Francuska revolucija; Oktobarska revolucija; Mohačka bitka/Bitka na Mohačkom polju ili Bitka kod Mohača; Tridesetljetni boj; Se­ljačka buna; Bartolomejska noć;...

Svitski boji se ali moru pisati na početku i rednim brojem (Ordnungszahl). Onda valja sljedeće pravilo: Rič, ka slijedi za rednim brojem se piše malom početnom slovom, ako je redni broj službeni dijel ime­na. Zato je pravilno: 1. svitski boj; 2. svitski boj. Isto valja i za druge dogodjaje: 2. vatikanski koncil/II. vatikanski koncil ali i Drugi vatikanski koncil; Šesti hrvatski slavistikčki kongres/ 6. hrvatski slavistički kongres/VI. hrvatski slavistički kongres.

Primjeri u tekstu: Najvažniji crikveni dogadjaj 20. stoljeća je bio Drugi vatikanski koncil, jasan znak otpiranja Crikve prema modernomu društvu. Najvažnije odluke 2. vatikan­skoga koncila su bile svečevanje sv. maše na narodni jeziki (i već ne na latinskom jeziku kao do onoga vrimena) pak jedan otprtiji pristup prema drugim svitskim religijam.

Zorka Kinda Berlaković; 102.