„Čelniki 27 zemalj članic d­o­govorili su na svojem izvanrednom summitu odgodu ro­ka za izlazak Velike Britani­je do 31. oktobra. Predsjednik Europskoga vijeća Donald Tusk poručio je kratko po polnoći, 11. aprila prik Twittera da je postignut dogovor o odgodi i da se vrijeda sastaje s britanskom premijerkom Theresom May da ju upozna s odlukom. Tusk u svojoj poruki ne spominje datum do kada je odgodjen Brexit. Prema već diplomat­skih izvorov, izlazak Velike Britanije iz EU-a odgodjen je do 31. oktobra. To je dr­u­ga odgoda ku Europsko vije­će odobrava. Na summitu 21. i 22. marca čelniki 27 ze­malj odobrili su odgodu do 22. maja pod uvjetom da spo­razum o razdruživanju bude potvrdjen do 29. marca, prvotno predvidjenoga datuma za izlazak. Budući da spora­zum o razdruživanju nije p­o­tvrdjen, preostao je drugi da­tum, 12. aprila do koga se Britanija triba izjasniti ča ka­ni dalje poduzeti s Brexitom.

BEČ — Premijerka May ni po tretom odbijanju u parlamentu nije odustala od sporazuma o razdruživanju ki je d­o­govorila s EU-om i ponovno je prošli tajedan zatražila odgodu do 30. junija. Potom kad je po­stalo jasno da ne more dostati potribnu većinu med zastupn­i­ki svoje Konzervativne stranke, May je odlučila pozvati o­porbene, opozicijske laburiste kako bi uz njevu pomoć prog­u­rala sporazum o razdruživanju.

Većina zemalj bila je za du­žu odgodu, do kraja ovoga lje­ta ili do protulića sljedećega, ali je Francuska bila protiv i tražila da se produženje odobri do 30. junija kako je tražila premijerka May. Na kraju je pronajden kompromis do 31. oktobra kada ističe mandat sa­dašnjoj Komisiji.

Velika Britanija će dakle m­o­rati održati europske izbore 23. maja. Čelniki su takaj dogov­o­rili da ćedu o Brexitu ponovno razgovarati na svojem redo­vitom summitu u juniju, ali ne o datumu, nego o ponašanju Velike Britanije, od ke se očekuje da kao odlazeća zemlja ne bludi funkcioniranje EU-a.

Austrijski kancelar Kurz već nagi­nje na Macronovu tvrdju liniju, ali je sporazuman i s ovim rj­e­šenjem. Hrvatski premijer Pl­e­nković, npr., je rekao da „na ov način ostvarili smo cilj da nimamo svake dva ili tri tajedne novi summit i novih produženj rokov“.

Velika Britanija će, ako ne izidje do 22. maja morati organizirati izbore za Europski parlament. Ako to ne napravi morat će napustiti EU 1. junija 2019., veli se u zaključki.

(ur.)

Kategorije