Kurz je u ovi dani, još pred izbijanjem pandemije korona­virusa, istakao da turski pred­sjednik Erdoğan koristi lju­de kao igračke i instrument za vršenje pritiska na EU, ča se, kako je dodao, mora osu­diti. Optužio je da Turska snosi odgovornost za dramatičnu situaciju u Idlibu u Siriji. „Turki i Erdoğan ci­ljano zloupotribljavaju ljude, ciljano su motivirali desetke tisuće ljudi da idu na probijanje granice. Jasno je da koristu te ljude da sankcioni­raju Grčku. Triba biti jasno gdo je kriv i moramo stati protiv Erdoğana“, poručio je austrijski kancelar. Ista­kao je da je sada potribna po­drška za Grčku i jedinstvo Europske unije.

BEČ — „Potriban je zajedni­čki pritisak na Tursku kako bi predsjednik Erdoğan okon­čao nedostojno ponašanje i zloupotrebu migrantov. Moramo osigurati da se 2015. ljeto ne ponovi“, rekao je Kurz (VP).

Istakao je da je, najprije, ne­ophodno osigurati zašćitu vanj­skih granic EU-a, ukazujući da će Grčka dostati podršku Au­strije — kako financijsku, tako i ljudsku. Rekao je da je uspo­stavljen kontakt sa zemljami Zapadnoga Balkana, s kimi je dogovoreno da, ako migranti probiju grčku granicu, neće biti propušćanja.

Interesi Zapadnoga Balkana

Naveo je kako se na austrij­skoj granici provedene priprave za zaustavljanje migrantov.

Uz to, Austrija će iz Fonda za elementarne nepogode staviti na raspolaganje tri milijuna eurov za direktnu pomoć ljudem u Siriji, posebno regiji oko Idliba. To je, kako je pod­sjetio, najveća pomoć iz Fon­da za elementarne nepogode jednoj zemlji. „Odlučno ćemo djelovati u zašćiti granic, ali i u preuzimanju humanitarnih obavezov u Siriji i regiji“, po­ručio je Kurz.

Ministar unutrašnjih poslov Karl Nehammer tvrdi da Turska širi lažne informacije med migranti, dodajući da je neop­hodno poslati jasnu poruku da neće biti otvorenih granic i da nisu dobrodošli. Rekao je da je Austrija u uskoj komunikaciji s državami Zapadnoga Bal­kana i da želji mrižu zašćite granice učiniti užom. Ukazao je da su države Zapadnoga Bal­kana učile od situacije 2015. ljeta i da je i njim u interesu da branu svoje granice.

Austrijska vlada je, u sklopu borbe protiv širenja koronavirusa, u pandiljak, 16. marca u­peljala ograničenja za predstavnike medijov na vladini konferencija za medije. „Sve konferencije za tisak će ubuduće biti održavane direktno u uredu kancelara, a bit će do­zvoljeno prisustvo samo novi­nara javnoga servisa Orf-a i Austrijske novinske agencije Apa“, priopćio je Savezni ured za medije. Predstavniki ostalih medijov ćedu svoja pitanja moći postavljati putem elektronske pošte, a kompletan au­diovizualni materijal će biti di­rektno i besplatno svim stav­ljen na raspolaganje.

(uredn.)

Kategorije