Veljek po Božići prodavači u izlogi svojih trgovin najav­ljuju popuste. Ovih dani se isplati prošetati se po varoši i gledati u izloge. Ponuda artik­lov, ki se sada nu­du po sniženi cije­na je velika, tako da moremo najti svega, čim si mo­remo obogatiti gar­­derobu, a pritom pri­šporiti si dost pinez, ako smo šikani. Različne trendi krpice: halje, bluze, hlače, jupe pak cipeli, torbe i hlač­njaki čekaju stra­st­vene kup­ce, iako su kupci zvećega žene, a ne muži!

Uspješno kupovanje je to, ko nam financijski ne škodi. Zato je pametno odrediti, koliko pinez ćemo potrošiti i disciplinirano držati se nakane. Smisao kupovanja nije u tom, da kupujemo zato, kad je rasprodaja, nego zato, kad nam je potriban odredjen artikl. To je u idealnom slučaju klasična pratež, ka nadopunjuje našu garderobu. Kupovanje za vrime rasprodaje je pogibelno, ako kupujemo samo da kupujemo. Prez konkretnih predstavov, ćemo kupovati, kad je lakocjenu, a ne zato, kad nam je potribno. Impulzivno kupovanje človika usrićuje samo za kratak čas, a kasnije se ka­je za to. Gdo ima problem s impulzivnim kupovanjem mo­ra detaljno planirati to, ča ka­ni kupiti. Ključ uspješnoga kupovanja je organizacija. Istotako kot si pišemo kupovnu listu za kupovanje hrane, je važno da si pri sezonskom kupovanju prateži i cipelov zabilježimo, ča nam fali u našoj garderobi. Da se držimo toga popisa, ako ne kanimo prekoraknuti fiksiranu cifru, je jasno. Gdo si more priuštiti luksuz, da si upotpuni svoju garderobu, on ima u glavi, ča ima i ča mu fali. To znači, da recimo ima lipu suknju, koj fali bluza ili blezer. To znači, da recimo ima blezer, za koga išće hlače, top ili šal. To zna­či, da recimo ima bluzu, ali ne odgovarajuću suknju ili hlače.

U rasprodaji je najbolje kupovati temeljnu garderobu, ka ide uz svaki styling. Od toga se ima naj­već hasni. Na priliku kolekcija, ka je ovu zimsku sezonu bi­la najnoviji krik, drugu zimu vjerojatno već ne­će biti aktualna. Zato se principijelno ne is­plati ku­povati hipermoder­ne kusi­će, da bi pak u ormaru zavr­šili u zadnjem ku­tu. Ako obavezno mora bi­­ti trendi kusić, si ga sad mo­remo pofrgunati.

Ali važno je, prispodobiti staru cijenu sa sniženom novom. Na svakom kusiću za prispodobu moraju biti istaknute obadvi cijene. Kupac ima pravo na reklamaciju kot i pri regularnom kupovanju. Zato je potribno držati si etikete i račun. Prodavači moru odrediti, je li kanu vrnuti pineze ili zaminiti kusić. Pri ostvariva­nju svojih ciljev nam mora biti svisno, da trgovac kani profit, a mi kot kupac povoljnu cijenu, a pritom kvalitetnu opravu s kom dugo imamo veselje.

(Agnjica Schuster)

Kategorije