Visoki predstavnik Valentin Inzko zatražio je od Austrije da poštuje suverenitet BiH.

BANJA LUKA — Nazočnost šefa zastupničkoga kluba vladajuće Slobodarske stranke Austrije (Fpö) Johanna G­u­denusa na proslavi neustavno­ga Dana Republike Srpske na­šlo se na meti kritike visokoga predstavnika medjunarodne zajednice u BiH Valentina In­zka, kao i predstavnikov austrijskih političkih stranak. In­z­ko je u izjavi agenciji Apa zatražio od Austrije da poštuje suverenitet BiH.

„Austrija se je pokazala kao pravi prijatelj ove zemlje, i dalje podržavamo BiH“ tr da je važno da se izra­zi podrška suverenitetu BiH. Inzko je podsjetio da je BiH u maju 1992., na inicijativu tadašnjeg ambasadora pri UN-u i predsjedavajućega Vijeća sigurnosti te svitske organizacije Petera Hohenfellnera, pri­m­ljena u UN. Neprihvatljivo je… da su govorniki na proslavi u Banjoj Luki govorili o bh-enti­tetu RS kao o „državi“. „Jedina država na ovom teritoriju je BiH“… tr da je stvar svakoga p­olitičara da sām procijeni ka­mo putuje i s kim se sastaje, odnosno čiji orden prima. Na proslavi u Banjoj Luki je bio i, kako je rekao, „predsjednik“ Južne Osetije, ča najbolje ilu­s­trira dogadjaj. Zatim da je U­stavni sud BiH jur tri pute proglasio neustavnim 9. januar kao praznik toga bh-entiteta. „Nima nigdo ništ protiv da RS ima vlastiti praznik, ali o­č­ekujemo da on bude u sugla­s­nosti s pravni okviri, uklju­ču­jući odgovarajuće odluke Us­ta­vnoga suda BiH.“

U Austriji je opozicija ošt­ro kritizirala Gudenusov boravak na proslavi Dana RS-a. „Mini­strica vanjskih poslov Karin Kneissl ne želji komentirati ov pohod“, prenesao je glasn­o­govornik Vlade Austrije Peter Launsky-Tieffenthal, dodaju­ći da Gudenus onde nije boravio kao predstavnik Vlade. On je naglasio da se Austrija ne miša u unutrašnje stvari BiH i da ne podržava nikakove separatis­ti­­čke ambicije, kao i da je slu­ž­beni Beč privržen teritorijaln­o­mu integritetu i suverenitetu BiH. Oštra kritika uslijedila je iz redov stranak Liste Pilz i Neos, ki su ocijenili da je rič o „skandalu“. „Pohod šefa za­stupničkoga kluba Fpö-a ja­san je politički signal i izražena podrška separatističkim pokre­tom RS-a“, nagla­sila je glasno­govornica za vanj­skopolitička pitanja Liste Pilz Alma Zadić.

Ona je ocijenila da Austrija vanjskopolitički tim postaje ne­vjerodostojna. „Fpö tim dje­la protiv zajedničkoga programa Vlade u kom se je Vlada jasno izjasnila za davanje doprinosa stabilnosti na zapadnom Balkanu Ljeta diplomat­skih naporov ranijih vladov i bivšega šefa diplomacije, kao i aktualnoga kancelara Sebasti­a­na Kurza unišćavaju se potrebom za dokazivanje vicekance­lara Heinz-Christiana Strachea i Gudenusa.“ Neos je uputilo pitanje Stracheu: „Gospodine vicekancelaru, jeste li Vi sada ,Noćni vuk’?“ Stranka je tim aludirala na njegovo članstvo u ruskom bajkerskom klubu »Noćni vuki«, čiji su člani, kao i Strache, dostali orden RS-a. Neos ujedno kritizira to ča je orden dodilio predsjednik RS-a Milorad Dodik, za koga stra­n­ka tvrdi da negira genocid u Sr­ebrenici. Neos su najavili da ćedu uputiti parlamentarno pi­tanje po ki kriteriji Strache u­buduće namjerava prihvatati takova priznanja. Gudenus je inače osobni prijatelj Milorada Dodika. Dodik je bio nazoči njegovomu vjenčanju u Banjoj Luki, a Gudenusova supruga porijeklom je iz toga bh-grada.

(uredn.)

Kategorije