Ruska ambasada je osudila „oskvrnuće“ spomenika u Beču. Ako ovih dani posjetite Veleposlanstvo Republike Hrvatske i prilazite ruskomu spomeniku na Schwarzenbergplatzu vidi se črna boja na tzv. Ruskom spomeniku.

BEČ — Rusko veleposlanstvo u Austriji je osudilo oskvrnuće spomenika sovjetskim vojnikom u Beču i zatražila od državnih vlasti da se kaštigaju oni ki su odgovorni za ovo dje­lo, priopćeno je iz ruske Ambasade. U priopće­nju ko je ob­j­avljeno na Fejsbuk stranici ambasade u Beču navodi se da je poslata protestna nota austrijskomu Ministarstvu vanj­skih poslov, u koj se vlasti pozi­vaju da poduzmu mjere na u­klanjanju nanesene škode, kao i pronalaženju i kaštiganju po­činiocev u skladu s austrijskim zakonom.

Ambasada je pozva­la austrijske vlasti da spriču slične incidente u budućnosti i predložila postavljanje sigurnosnih kamerov u blizini spomenika sovjetskim vojnikom ki su zemlju oslobodili od ok­u­pacije nacistov 1945. ljeta. U priopće­nju se navodi da su ko­munalni djelači u Beču jur do­stali naredbu da uklone trage vandalizma na mjestu spome­nika, prenosi Tass. Govorač ru­ske Ambasade Bulat Kaidarov izjavio je 10. januara da je jut­ros oskvrnut spomenik sovjetskim vojnikom u austrijskoj pri­jestolnici i da je na postolje spomenika prosuta črna far­ba. Spomenik visok 12m otkriven je 19. augusta 1945. lj. a djelo je arhitekte Sergeja Jakovljeva i kipara Mikaela Intizarijana.

Do sada su zabilježeni tak­o­vi slučaji 2014., 2016. i prošlo ljeto. Početkom 1990-ih je ov spomenik, ki je podignut 1945. ljeta, bio i povod za političku debatu. Po raspadu bivšega S­o­vjetskoga saveza tadašnji odbornik i aktualni vicekancelar H.-C. Strache, maja 1992. zatražio je uklanjanje „trijumfal­noga spomenika s ideološkimi simboli jednog imperijalisti­čkoga osvajača“. Ta namjera je spričena glasi Socijaldemokratske stranke Austrije (Spö) Narodne stranke (Övp) i Zelenih. Kasnije se Strache oso­b­no distancirao od svojega nekadašnjega zahtjeva.

Austrija se, na osnovu Dr­žavnoga ugovora, kim se je o­b­avezala na trajnu neutralnost, i zahvaljujući komu se je „os­lo­bodila“ saveznika, obavezala i na brigu o ovom spomeniku.

(uredn.)

Kategorije