NOVA GORA — Tamburica Nova Gora ima novu narodnu nošnju. Predstavili su ju projdući vikend u okviru adventskoga koncerta, koga su tamburaši i tamburašice oblikovali skupa s pjevačkim zborom. Polag riči peljača grupe, Kristijana Konrada, u Novoj Gori nimaju prave hrvatske narodne nošnje. Oni da su si dali načiniti nošnju u gradišćanski farba, ka odgovara nošnji Pjevačkoga zbora u Novoj Gori.

Tamburica i Pjevački zbor Nova Gora redovito skupa nastupaja i zbog toga, jer imaju u Arnoldu Knoru skupnoga muzičkoga peljača. Tamburica Nova Gora ima 24 aktivne člane, med njimi i četire školare. Novu nošnju, ka je stala grupi ukupno 8.300 E, su financirali vlašćimi sredstvi i podupiranjem za narodne grupe iz lonca Saveznoga kancelarstva.

Zemaljska vlada je 16. novembra 2010. dodilila općini Novoj Gori pravo, da ima svoj vlašći grb (v. Landesamtsblatt für das Burgenland vom 3. Dezember 2010., str. 443/444). U zlatu je zeleni trak. Na koncu traka je zeleni brig s križem. Okolo križa je stola. Na livoj strani je zeleno stablo, a na desnoj cvit lilije s dvimi zelenimi listi. U istom hipcu su zaključili, da su farbe seoskoga grba Nove Gore zeleno-žute (zlato).

Objašjenje novogorskoga grba: Zeleni brig je znak, da Nova Gora (Neuberg) stoji na brigu; križ je znak za Crikvu i vjeru; stola/naramenica je svetoga Ivana Krstitelja, patrona novogorske crikve; stablo je znak, da je već od polovice hatara pokrta s lozom/gorom; lilija je znak, da u prirodnom rezervatu raste još posebnost: sibirska perunika (lilija) i žuta vodena lilija. I ako nije oficijelno, bi mogli reć, da je lilija i simbol Blažene Divice Marije, ku Hrvati zvanaredno poštivaju i cijenu. (k.k.)

(karl knor)

Kategorije