U Koljnofu su od 5. do 7. novembra održali druge medjunarodne književne susreti. Reprezentativna delegacija književnikov iz različnih dijelov Hrvatske se je pri različni prilika sastao s gradišćanskohrvatskimi pjesniki i književniki. (Hrvatske novine su o tom pisale).

KOLJNOF — U Koljnofu u Ugarskoj su nedavno priredili Druge medjunarodne književne susrete. Glavni cilj je bio četverodnevnoga susreta, da se književniki iz Hrvatske približu i povežu s hrvatskimi pisci iz Austrije, Ugarske i Slovačke.

Hrvatski znanstvenik Ðuro Vidmarović je peljao ov književni skup. Organizator je i ovput bio Koljnofac i predsjednik društva Hrvati u Ugarskoj, dr. Franjo Pajrić.

Iz Hrvatske su uz Ðuru Vidmarovića sudjelovali Tomislav Marijan Bilosnić, Drago Čondrić, Zvonimir Majdak, Josip Palada, Nenad Piskač, Igor Šipić i nakladnik Zoran Bošković. Iz Austrije su sudjelovali Jurica Čenar, Herbert Gassner, Petar Tyran i Robert Hajszan, ki je ponudio književnikom da publiciraju u posebnom redu publikacijov Panonskoga instituta svoja djela. Iz Ugarske je bio nazoči Stjepan Blažetin, a iz Slovačke ljetos nigdor nije došao na književni susret.

Književnik, kulturni djelatnik i bivši diplomat Ðuro Vidmarović, ki se već od 30 ljet bavi književnim stvaranjem Hrvatov izvan Hrvatske, je najavio nekoliko daljnjih projetkov.

Književniki su čitali i recitirali svoja djela u glavnoj školi u Velikom Borištofu. Nadalje su posjetili Literarno i kulturno društvo Likud u Filežu, farnika u Malom Borištofu Stipu Mlikotića i Šopron.

Kategorije