Tamburica Celindof je nedilju, 14. novembra svečevala 20. obljetnicu postojanja. Svečevali su cijeli dan. Počeli su s mašom a nastavili su pak s pomašnicom, blagoslovljenjem mladoga vina do folklornoga programa s prijateljskimi grupami iz Slovačke i okolišnih hrvatskih sel.

Uz narašćajnu grupu Tamburice Celindof su i nastupili bivši celindofski tamburaši sa Štefanom Kokošićem kao pjevačem. Publika je očividno uživala u šarolikom programu, kroz koga je peljao predsjednik društva Heinz Grausam. Tamburicu Celindof je utemeljio Štefan Kokošić. Muzički peljač je Hanzi Gludovac.

CELINDOF — Kako je rekao Štefan Kokošić prilikom slavlja pred brojnom publikom u dvorani za priredbe nedilju, 14. novembra „Ljeta u našem žitku brzo projdu, a kako ne bi ta ljeta u jednom društvu kako se veli ,bižala’. Kad sam pred 20 ljeti utemeljio Tamburaško društvo Celindof si ne bi bio mislio, da već neću biti kod ovoga jubileja vaš muzički peljač a manje još aktivan kotrig. Ali teška bolest 2004. ljeta je moj žitak u negativnom smislu u mojoj obitelji ali i u društvu raskinula.

Zahvalan sam mojim prijateljem, predsjedniku Heinzu Grausamu, i sadašnjemu muzičkomu peljaču Hanzu, ki su se ončas trsili i gledali da se društvo ne raspade. Zahvalan sam i previšnjemu Bogu da sam od one teške bolesti opet ozdravio i da mu smim nadalje kao Kantor i peljač Muškoga zbora služiti na diku.

Dragi moji Tamburaši i prijatelji! Kad najzad gledam na te lipe čase, ko mi se čini da su to bile nek sanje kratkoga časa! Kanim spomenuti naprijmer Krakovu, čuda puti Zagreb, naše nastupe na Vazam ili u adventu, 10-ljetni jubilej ili Celindofski kiritof s tancoši. Ali mislim i na dosta uri učenja i probanja na tambura za vas, ali i za one ki već nisu kotrigi društva. Ali sve to sam  djelao s radosnim srcem za naš hrvatski narod u selu. Od srca željim Tamburaškomu društvu Celindof za 20-ljetni jubilej sve najbolje, i da nadalje djela u smislu našega maloga naroda u selu, za budućnost.“

2007. ljeta su Celindofci snimili svoj prvi CD »Tamburaši smo mi«. Pri slavlju u seoskoj dvorani su još nastupili Tamburica Vorištan, Tamburica Uzlop, Tamburica Trajštof, tamburaši Hatskoga kola i Mlada tamburica Klimpuh i seoska Limena glazba. Iz Slovačke je došla folklorna grupa iz Cifre, nedaleko Trnave. Na svaki način triba još naglasiti, da u Celindofu djeluje narašćajna grupa ku pelja Iris Kliković. Odziv u publiki je bio jako velik a mnogi su „izdržali“ već od osam uri dugo u seoskoj dvorani.

 

Kategorije