Komšić je rekao takaj i ka­ko mu je plan djelati na postupnom približavanju svih u obrazovni institucija u nast­o­janju da se ukloni postojeća segregacija školarov u sridnji i osnovni škola po nacionalnoj pripadnosti. Ča bi zna­čilo da bi se iz škol izbacila nastava na hrvatskom jeziku. „Provede li se to u djelo bio bi to i formalni politički povratak u Jugoslaviju ka je u prvi ljeti doslovno pokušala ukinuti hrvatski jezik no Ko­mšić čini se bi mogao biti još i gorji. Sasvim je sigurno da Hrvati u Herceg-Bo­sni to nećedu samo pomučkoma gledati dokle ih se pokušava utopiti u većinski bo­šnjački narod. Neodgovorni Komšić zaboravlja kako je počeo boj 1991., zač je proglašena Herceg-Bosna i ča bi to značilo danas.“

SARAJEVO — Novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u utorak, 9. oktobra je potvrdio kako kani ispuniti obe­ća­nje dano u predizbornoj kampanji o zatvaranju ureda hrvat­skoga člana državnoga vrha u Mostaru, ča ga je tamo tijekom svojega mandata otvorio Dragan Čović, a sredstva ka su izdvajana za održavanje toga zdanja bit će preusmirena za financiranje potrebov mostarskih studentov.

„U Komšićevoj izjavi, ka je u utorak dostavljena medijem iz središnjice njegove stranke Demokratska fronta (DF), st­o­ji kako će on predložiti da se zgrada u koj je Čović otvorio ured ustupi na korišćenje dvim sveučilišćem ka djeluju na is­to­čnoj i zapadnoj obali Neretve.“ Kako nadalje navodi Komšić, neposredno pored rezidencije dosadašnjega člana Predsjed­ni­čtva BiH nalazi se porušena sveučilišna čitaonica ku nigdo nije ni pokušao obnoviti po boju. „Željim viditi kakove su mogućnosti da trenutne pros­torije ureda Predsjedničtva BiH u Mostaru učinimo zajedni­čkim prostorom za učenje i aktivnosti studentov Univerz­i­teta „Džemal Bijedić“ i Sve­u­čilišća u Mostaru“, rekao je Komšić najavivši kako se zbog toga planira sastati s predstav­niki studentov dvih sveučiliš­ćev i razmotriti njeva očekiva­nja i prijedloge. „Najavio sam zatvaranje toga ureda, no ne željim da prostorije ostaju prazne i neiskorišćene“, rekao je Komšić. Čović je ured u zapadnom dijelu Mostara otvorio u aprilu 2016. ljeta s obraz­loženjem kako na ta način že­lji biti bliže ovomu gradu i njegovim gradjanom. (uredn.)

Kategorije