Nije istina, da rane bolje cilu, ako su izložene zraku. Flaster je bolji za brzo cilenje. Tekućina, ku izlučuje rana (Wundflüssigkeit) je najvažnija za proces cilenja. Ona sadrži encime, hormone i faktore rasta — sve, ča je koži potribno za produkciju novih celov. Ako se rana isuši na zraku, celam kože ne stoji na raspolaganje spomenuta tekućina.

U vlagi i na temperaturi od 35° stupnjev Celzija najbolje cilu rane. Na lipljivoj površini perfektno djeluje tjelovna otpornost: Fagociti, ki žeru mrtve cele, i bijela krvna tjelešca se u vlažnom miljeu dobro moru gibati. Čim se je pak stvorila žućkasta naslaga na koži, je proces cilenja optimalan, premda to ne izgleda lipo.

 

Najbolji su novi flasteri s gelom, ki se moru kupiti u apoteka. Oni stvaraju vlažno-teple uvjete. Jednostavno se zalipu na ranu i ostavu na miru 5 dani dugo. Onda rana cili duplo tako friško kotno na zraku.

 

Broj celov, ke prouzrokuju upale (Entzündungszellen), se smanjuje. Različne študije potvrdjuju, da se i mehuri od opekline ili žulji na nogi nikako neka ne otvoru, da se osušu. Kraste pomažu sprvine da prestane krvarenje i da se rana ne omaže, ali sve u svem krasta prepričuje cilenje. Ako nova koža neka zraste na rani, se ona mora porinuti pod krastu, a to je teško. Vazelin je najbolje mazilo za rane.

Kategorije