GRADIŠĆE/HRVATSKA — Hrvatsko učiteljstvo u Gradišću je svenek znalo za važnost i potrebu poboljšanja i usavršavanje znanja hrvatskoga jezika. Zato su hrvatski intelektualci u Gradišću uvijek iskali i kontakt Hrvatskoj, tada još u sklopu Jugoslavije, a naravno još i puno ranije kada još nije bilo ni traga ni slijeda od Jugoslavije, ali takaj i sada, kada je ta politička tvorevina jur davno povijest i propala.

 

Zahvaljujući prof. Štefanu Kočišu smo došli do ove fotografije iz 1960. lj., dakle snimljena pred jur već od pol stoljeća, ka kaže mlade hrvatske učiteljice i učitelje na tečaju hrvatskoga jezika u Crikvenici na Jadranu. Pred svim i zbog povijesne vridnosti smo pokusili izviditi imena svih na sliki. Nažalost nam se to kod nekih nije ugodalo.

Evo popis gradišćanskih Hrvatov i njevih učiteljev:

  1. red, sidje; s liva: prof. Božo Antonić † (teorija muzike), Slavko Janković † (tambure), prof. Dragan Raljušić † (organizacija), Štefan Zvonarić † (vodja puta), prof. Ante Blaženčić †, prof. Ivo Plasaj (hrvatski jezik, gramatika), Željko Bradić (tamb/aranžiranje);
  2. red, stoje, s liva: Agnjica Makusović, Julka Kačić, Ela Matković, Agnjica Krizmanić, Irma Zvonarić, Apolonija Verasztó, Traude (Blandina) Buzecki, Marica Vančić, Ana Kočiš (rodj. Zončić), Gabriela Piller;
  3. red, stoje, s liva: Heli Berlaković-Palković †, Margit Karall, Liza Domnanović, Mate Matković, Franjo Kolarić, dr. Janko Verasztó, Pave Glavanović, Karol Buzecki † i Franjo Palković †; 
  4. red, stoje, s liva: Karol Piller, Johana Tomšić Horvat, Zdenka Blaženčić, Feliks Horvat †; Karol Zončić, Franjo Cvitković †;
  5. red, stoje, s liva: Jakov Berlaković, Mirko Berlaković, Feliks Vančič, Štefe Kuzmić †, dir. Adrijan Csoka, sin Ante Blaženčića, Tonac Kirschberger † i Štefan Kočiš. 

(uredn.)

Kategorije