Dan mladine 10. septembra u južnogradišćanskoj Čajti je bio povod da se je ponovno sastao Koordinacijski odbor društav i organizacijov gradišćanskih Hrvatov, ovput proširen za Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, Društva hrvatske mladine u Ugarskoj i Udruženje hrvatske manjine u Češkoj republiki. Koordinacijski odbor zasada ima jedinaest članov iz četirih zemalj.

ČAJTA — Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov se je petak, 10. septembra sastao u Čajti i se je proširio za hrvatska udruženja iz Češke, Slovačke i Ugarske, tako da sada obuhvaća jedinaest organizacijov (po alfabetu): Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj Dghu, Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj Dgmu, Hrvatski akademski klub Hak, Hrvatski centar Beč HC, Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj Hkss, Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču Hgkd, Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću Hkd, Hrvatsko štamparsko društvo Hštd, Kulturna zadruga Kuga, Udruženje hrvatske manjine u Češkoj republiki Uhmč i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov Zigh.

Pri ovoj povijesnoj sjednici u Čajti su bili zastupani 23 delegati iz zgora spomenutih društav i organizacijov. Predstavniki iz Češke nisu mogli dojti iz poslovnih uzrokov ali apsolutno podržavaju ovu ideju.

 Dogovarali su se o koordiniranju važnih terminov, skupnih aktivnosti i o sastavljanju strukturov Koordinacijskoga odbora. Za glasnogovorača su imenovali mag. Jožija Buranića, potpredsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva.

Cilji su uz ostalo bolje koordiniranje jezičnih tečajev, skupno postupanje prema Hrvatskoj i Europskoj uniji. Većkrat u ljetu se kanu sastati. Po potrebi kanu sastaviti djelatne grupe za školstvo, jezik ili pravna pitanja. Poslovanje pojedinih društav kanu čim jače koordinirati i sastaviti modele ki bi mogli valjati i prik granic.

Kao primjer bi se mogli spomenuti jezični tečaji za dicu, ke priredjuju na svakoj strani granice. A pri ti tečaji se dica pak medjusobno pominaju po slovačku, ugarsku ili nimšku. U slučaju skupnih tečajev, bi dica uvidila, da je hrvatski jezik povezuje i da im jezik pomaže u skupnoj komunikaciji.

Po riči Jožija Buranića je u tri najveći organizacija hrvatske narodne grupe u Gradišću, Slovačkoj i Ugarskoj došlo do pomladjenja na samom čelu društav i u odbori. Posebno se to tiče i hrvatskoga udruženja u Češkoj. Uz to pomladjenje da je „sigurno opet novi polet važan, da se dostane novi duh, novi vjetar“. Novim elanom da tako opet more početi djelati Koordinacijski odbor. (uredn.)

Kategorije