U srijedu 9. maja o. lj. Umag je u velikom stilu proslavio Dan Europe tr na najbolji način oživio geslo „ujedinje­ni u različitosti“. Umaške nacionalne manjine i zajednice Talijanov su brojnoj pu­bliki priredile priredbu tijekom ke su glazba i recitacije odjekivale prepunim trgom tr mamile ćuti ponosa i zajedničtva. U Umagu, od gotovo 15.000 stanovnikov, njih 30% pripada nekoj od prik 20 nacionalnih manjin.

UMAG — Program je zapo­čeo navečer s nastupom zbora Zajednice Talijanov Fulvio To­mizza Umag tr recitacijom „Moja Istra“ Milunke Medojević, članice Društva Črnogor­cev i prijateljev Črne Gore Buj­štine. Slijedili su nastupi ženskoga zbora Slovenskoga kulturnoga društva Ajda Umag tr mišovitoga zbora Zajednice Talijana Babići. Članica Skd „Prosvjeta“ Umag Nada Klaj o­dabrala je divnu recitaciju De­san­ke Maksimović „Strepnja“, dokle su člani mišovitoga zbo­ra Zajedn­i­ce Talijana Materada predstavili dio svojega glaz­beno­ga repertoara. Sām kraj bio je rezer­vi­ran za zbor Gajret ki od 2014. ljeta djeluje pri Na­cionalnoj zajednici Bošnjakov Bujštine.

Manifestaciji se je priključila i Zajednica Albanaca Umag, kao i Zajednica Talijana Savudrija ka je u sali „Circola“ za sve posjetitelje pripravila kra­t­ki film o savudrijskom svitio­ni­ku i povijesti dugoj još i 200 ljet. Po kulturno-umjetničkom dije­lu, program se je nastavio s bo­gatom i nadasve odlič­nom gastro ponudom za ku su se pobri­nuli člani nacionalnih manjin.

„Činjenica da u Umagu, od gotovo 15.000 stanovnikov, njih 30% pripada nekoj od prik dvajset nacionalnih manjin, čini nas izuzetno ponosnimi. Grad Umag živi multietnič­nost i multikulturalnost, a rič zaje­d­ničtvo ovde nije samo fraza“, izjavio je gradonačelnik Bassanese, ki je, uz svoje zamje­ni­ke Maura Jurmana i Florianu Bassanese Radin, podržao ovo fantastično druženje u organizaciji umaških nacionalnih manjin.                     

(uredn.)

Kategorije