ŽELJEZNO — Kako javlja Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće Zemaljski školski savjet premišljava pokrenuti pravni postupak protiv farnika u Pandrofu i Novom Selu mr. Branka Kornfeinda „u slučaju, da on sām od sebe ne istupi iz školske službe“. Predsjednik zemaljskoga školskoga savjeta, mr. dr. Gerhard Resch je rekao, da postoju daljnja predbacivanja protiv Kornfeinda ki da bi u podučavanju šikanirao dicu.

Državno tužilačtvo Željezna je potvrdilo pandiljak, 14. marca, da izvješćavaju i ispituju roditelje o navodni  slučaji. Branko Kornfeind veli, da je to klevetanje (Verleumdung) i kampanja protiv njega. On da „na nijedan način neće dobrovoljno ostaviti školsku službu“. Zvana toga da ga policija, kako je najavila, još nije ispitala. Školski savjet nadalje predbaciva nadzorniku za vjeronauk, Štefanu Bubiću da je „k sebi citirao roditelje da je ispitiva.“ Branko K. nadalje podučava vjeronauk u osnovni škola Pandrofa i Novoga Sela. U Bijelom Selu je suspendiran od podučavanja.

(ur.)