Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je bila srijedu, 9. i četvrtak, 10. decembra na slu­ž­benom pohodu u Slovačkoj. Sastala se je sa slovačkim kolegom Andrejem Kiskom, s premijerom Robertom Fi­com i predsjednikom parlamenta, Peterom Pellegrinijem. Težišća razgovorov su bili jačanje gospodarske suradnje i položaj nacionalnih manjin. U Devinskom Novom Selu je hrvatska predsjednica pohodila Muzej hrvatske manjine i se sastala sa zas­tupniki gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj, s Hrvatskim kulturnim savezom u SK.

 

DEVINSKO NOVO SELO — Predsjednik Saveza Hrvatov u Slovačkoj, Radoslav Janković je skupa s povjesničarom Jožefom Klačkom bio na sku­pnoj vičeri s hrvatskom pre­d­sjednicom Kolindom Grabar- Kitarović i nje slovačkim kolegom Andrejem Kiskom. Do­govorio se je s predsjednicom Hrvatske da će Grabar-Kitaro­vić slovačkoj vladi tumačiti problematiku manjinskih prav u Slovačkoj.

 

Kako je rekao predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj, Radoslav Janković, ide za dobivanje statusa dvojezične op­ćine, barem za jedno ili dvoja hrvatska sela ia­ko su dijeli Požuna. Hrvati u Slovačkoj se ufaju na nje po­moć, da bi se Zakon tako intepretirao, da su gradski dijeli Hrvatski Jandrof i Čunovo samostalne općine, je rekao Ja­n­ković. Tako da bi se zdignuo hrvatski jezik u javnosti i škol­stvu, je rekao Janković.

 

(ur.)

Kategorije

Slike