Službenom objavom odluke Hrvatskih cest 8. novembra da se izgradnja pristupne ce­ste Pelješkomu mostu na di­onici Duboka-Šparagovići/ Zaradeže dodili austrijskomu Strabagu, počeo je teći rok od deset dani za žalbe drugih ponuditeljev na tu od­luku pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave.

DUBROVNIK — Gledajući dosadašnji tijek na­tječaja za i­z­vo­ditelja djel na pri­stupni ces­ta Pe­lješkomu mo­stu i ugradnji prate­će opreme na ti prometnica, bilo bi veliko presenećeje da žalbe ne bude s posljedicom daljnjega odlaga­nja početka djel na pristupni smiri mostu čija je gradnja jur značajno odmakla.

Uz spomenutu dionicu, Hrvatske ceste išću izvoditelja dj­ela na pristupnoj cesti Pelje­škom mostu na relaciji Šparagovići-Doli tr tvrtku ka će za obadvi dionice nabaviti i ugra­diti opremu za signalizaciju, rasvjetu i napajanje strujom. 

Da će Strabagu biti povjerena izgradnja dionice Duboka-Šparagovići/Zaradeže Hrvatske ceste odlučile su 26. julija ovoga ljeta, prihvativši po­nudu austrijske kompanije od 478 milijuni i 398 tisuća ku­n (64 milijun E) bez Pdv-a. Rič je o gotovo četiri milijuni kun manjem ponudjenom iznosu od cijene koju su Hrvat­ske ce­ste bile pripravne platiti. 

U nedavnoj objavi, osim obrazloženja odabira najbolje ponude, navodu se i uzroki zbog kih su odbijeni ostali po­nuditelji u natječaju za dionicu Duboka-Šparagovići/Zaradeže. Rič je o ponuda grčkih tvrtki J&P Avax i Aktor S.A., Integral Inženjeringa iz Lakta­ša u BiH, zajedničkoj ponudi Colasa (Francuska) i Martija (Austrija) i ponudi kineske China Road and Bridge Corporation.

Prema obrazloženju HC-a, J&P Avax i Aktor S.A. isklju­čeni su iz spomenutoga natje­čaja zbog sudjelovanja u za­br­a­njeni sporazumi prilikom ne­kih prethodnih javnih natje­ča­jev unutar Europske unije, odnosno zbog nepoduzimanja p­otribnih pravnih korakov ka­ko bi se spričila daljnja krše­nja odredbi EU o zabranjeni sporazumi. 

Integral Inženjering, navodi se u pripadajućoj odluki HC-a, odbijen je zbog neuobičajeno niske cijene u svojoj ponudi za izgradnju dionice Duboka-Špa­ragovići/Zaradeže. Ponuda Integrala iznosila je 321 milijuni kun (43 mil E) bez Pdv-a. 

Zajednička ponuda Colasa i Martija, kao i one kineske Crbc korporacije, odbačene su zbog previsoke ponudjene cijene od 522 milijuni kun (70 mil. E) (Colas i Marti), odno­s­no 647 milijuni kun (87 mil. E) u slučaju ponude Crbc-a.

Izrazivši nezadovoljstvo ka­šnjenjem početka izgradnje pristupnih cest Pelješkomu m­ostu zbog žalbov pred Dk­om-om, kao i u još neki javni natječaji, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković u ovi dani je najavio da će država pooštriti uvjete pod kimi se moru podnositi spomenute žalbe. Butković je izrazio uvjerenje kako žalbene postupke triba omogućiti samo tvrtkami ke zaista imaju poslovni interes da to činu.

(V. Marjanović)

Kategorije