U Filežu je petak jutro, 8. novembra gostovala jutarnja televizijska emisija Orf-a Dobro jutro Austrija. Moderatori Eva Pölzl i Martin Ganster su se od pol sedme do pol desete javljali iz mobilnoga studija pred fileškom crikvom i su peljali razgovo­re s različnimi prominentnimi ljudi, tako i poduzetnikom Ferijem Felli­­ngerom, stručnjakinjom za biljke Ir­e­nom Bucolić ili krčmaricom Romy Prandler.

FILEŽ — U Filežu je petak gostovala jutarnja televizijska emisija Orf-a Dobro jutro Au­strija. Moderatori Eva Pölzl i Martin Ganster su se javljali iz mobilnoga studija.

Uz druge su pozdravili pod­uzetnika (Yamaha) i muzi­ča­ra Ferija Fellingera iz Gerištofa, stručnjakinju za biljke Iren Buco­lić iz Mjenova i peljačicu doma za podvaranje ljudi u Filežu, Helgu Gregorić. Nastupila je i mjesna folklorna grupa Grani­čari. S ovom televizijskom emisijom Dobro ju­t­ro Austrija Orf svaki tajedan go­stuje u drugoj saveznoj ze­m­lji. Tako je ov tekući tajedan bila Dolnja Austrija na red.

(ur.)

Slike