Dvisto katalonskih gradonačelnikov otišlo na demonstracije u Bruxelles

Katalonski zagovorniki nez­a­visnosti nastavili su 7. no­vembra internacionalizirati katalonsko pitanje slanjem oko 200 gradonačelnikov u Bruxelles na demonstracije, prosvjed, a španjolska vlada ih je pozvala na „zdrav raz­um“ i „smirenost“.

BRUXELLES/BARCELONA — „Sloboda političkim za­tvorenikom“, pisalo je na en­gle­skom jeziku na transparentu iza koga su 183 gradonačelniki pjevali katalonsku himnu is­pred zgrade Europske komisije u Bruxellesu. Prosvjedi su se tim premjestili s katalonskih ulica u srce Europske unije, kade sminjeni predsjednik vla­de Carles Puigdemont, zajedno s četvero svojih „minist­rov“ (consellers), prik stranih medijov govori svitu kako se u Španjolskoj „krše ljudska prava… Izvršen je brutalni pra­v­ni napad kim su uslijedila m­a­sovna zatvaranja i kriminali­zacija kandidata zbog promicanja političkih idejov“, napisao je Puigdemont u britan­skom listu The Guardian. „O­v­de već nije rič samo o Katalo­niji, već o samoj demokraciji.“

Puigdemont i četvero njegovih dužnosnikov otišlo je u Bruxelles potom kad je špa­njolska vlada vikend pred tim primjenom ustava smijenila regionalnu katalonsku vladu te od tamo nastupaju kao „legitimno izabrani predstavniki katalonskoga naroda“. Špa­njol­ska od Belgije traži njevo izručenje jer se prošli tajedan nisu pojavili na saslušanju na sudu u Madridu. Pod optužbom za pobunu protiv španjol­ske države u pritvoru se nalazi osam bivših članov katalonske vlade tr dvoje aktivistov zbog organiziranja gradjanov u mir­nom spričavanju ulaska poli­ci­je na biračka mjesta tijekom referenduma o nezavisnosti.

Katalonski parlament izgl­a­sao je nezavisnu republiku Ka­taloniju na temelju rezultatov referenduma koga je zabranio španjolski ustavni sud. Takovi referendumi su zabranjeni us­tavom na snagi od 1978. ljeta i upeljanja demokracije u Špa­njolsku. Sud je zatim poništio tu deklaraciju, a španjolska vla­da raspisala prijevrimene izb­o­re u Kataloniji za 21. decembra ovoga ljeta. 

„Nastavu li katalonski zago­vorniki istim putem po ti iz­bo­ri, uslijedit će nova primjena članka 155.“, upozorio je Ra­fael Hernando, zastupnik i glasnogovornik španjolske vl­a­dajuće Narodne stranke desnoga centra. Primjenom toga članka španjolska ministar­stva su do 21. decembra preuzela upravljanje katalonskom admi­nistracijom. Ankete opet da­ju prednost Katalonskoj repub­likanskoj livici.

Prema poslidnjim anketam na izbori u Kataloniji mogla bi pobijediti Katalonska repub­likanska livica (Erc), čiji je peljač Oriol Junqueras u pri­tvoru pored Madrida jer je kao potpredsjednik katalonske vl­a­de sudjelovao u proglašenju n­ezavisnosti. On je upozorio da je tim onemogućen pripra­viti se za izbore. Pritvoreni du­ž­nosniki moru sudjelovati na izbori dokle im traje su­dj­e­nje, sve dokle eventualno ne budu proglašeni krivimi. Ovih dani se stranke pripravljaju za izbore i koalicije. Neizvjesno je hoće li Erc zajedno s o­s­talimi strankami za nezavisnost steći većinu u katalonskom parlamentu. Te stranke su na posli­d­nji izbori 2015. osvo­jile 72 od 135 mjest, ča im je omogućilo usvajanje zakona o odcipljenju od Španjolske, organiziranje referenduma i izglasavanje samostalne repub­li­ke Katalonije.

„Sada su po­zn­a­te posljedice kršenja zakona i državnoga udara“, izjavio je Hernando. „Članak 155. more se primijeniti u svaki čas, pak i po izbori bude li po­tribno“. Španjolsko ministarstvo financija tužilo je bivše katalonske dužnosnike.

Tagovi: