Na gradišćanski zemaljski svetak, na Martinju 11. novembra, zemaljski poglavar Hans Niessl je i ljetos opet odlikovao zaslužne Gradišćance i Gradišćanke  za njevo djelovanje u korist zemlje. To je činio u Liszt-centru u sridnjogradišćanskom Rajnofu (Raiding). Med 140 odlikovanih su i mnogi gradišćanski Hrvati a visoko odlikovanje je dostala i dvor. savj. mr. Edita Mühlgaszner, odlazeća nadzornica za hrvatsko školstvo u Gradišću.

 

RAJNOF — Prilikom Martinje 11. novembra, na svetak na spomen patronu Zemlje Gradišće, Svetomu Martinu svečevala je cijela zemlja. »Časni znak Zemlje« su primili Uzlopka Kristina Belajac, Pandrofci Jive Maszl i Otto Lippert, Cindrofac Gerhard Šimetić i Štikapronka Andrea Pöllinger. »Velikim časnim znakom« je Zemlja odlikovala zemaljsku nadzornicu za manjinsko školstvo, dvor. savj. mr. Editu Mühlgaszner Mas.

 

Kako i politička Zemlja tako je i crikvena Dijeceza Željezno na ov dan paralelno, skoro u isti čas svečevela zemaljskoga patrona, svetoga Martina. Dopodne je bila sv. maša u stolnoj crikvi s biškupom dr. Egidijem Živkovićem, bivšim biškupom dr. Pavlom Ibyjem, kao i ugarskim kardinalom, ostrogonsko-peštanskim nadbiškupom i primašem Ugarske, Petrom Erdő-om.

 

Otpodne je u prostorija Gospodarske komore u Željeznu bila svetačna akademija pri koj je časni gost iz Ugarske, kardinal Péter Erdő, držao predavanje s naslovom „Fara - institucija u promjeni - pravni i pastoralni aspekti“. Nadalje se je predstavilo dobrovoljno djelovanje u biškupiji. U subotu, 12. novembra je biškup Živković pak podilio cijeli red dijecezanskih ordenov i odlikovanj, med drugim i »Komturni križ Papinoga reda Silvestra« prof. Štefanu Kočišu za njegove zasluge i na području hrvatske crikvene muzike (vidi i u drugi HN).

(uredn.)

Kategorije