Milijuni ljudi zatvoreni u logore za preobražaj i „do-e­dukaciju“. Sjedinjene Američke Države upeljale su sankcije Kini zbog kršenja ljudskih prav Ujgurov u autonomnoj regiji Ksinjiang. Kineske kompanije su sudje­lovale u kriminalni djeli a ka­ko su kršenja ljudskih prav, zloupotrebe, kampanje ug­njetavanja, tlačenja i proizvoljna, samovoljna hapšenja kineskih Ujgurov i drugih m­uslimanskih manjin u autonomnoj regiji Ksinjiang.

BEČ — „Kineske organizacije za obrambu ljudskih prav jur neko vrime pokušavaju m­e­djunarodnoj zajednici ukazati na problem ujgurske zajednice u Ksinjiangu, u kom su milijuni ljudi zatvoreni u logo­re za preobražaj i doedukaciju.

I medjunarodna organizacija Human Rights Watch (Hrw) je u nedavnom izvješćaju nav­e­la kako je mnogo ljudi u Ksi­njiangu u protekli dvoji ljeti završilo u pritvoru u takozvani centri za političku edukaciju, a rič je o osoba ke su vlasti o­cijenile pogibeljnimi i protiv njih naredile takozvano preven­tivno policijsko djelovanje.

(ur.)

Kategorije