Tadašnji Kancelar Wolfgang Schüssel, zemaljski poglavar Karl Stix kao i zamjenik zemaljskoga pogl., Gerhard Jelačić (uz nazočnost i drugih brojnih političarov iz savezne i zemaljske politike: npr. Harald Ofner (F), Terezija Stojšić (Z), Niki Berlaković (VP), Loos, Rittsteuer itd., svetačno su montirali i zašerafili prvu oficijelnu dvojezičnu seosku tablicu. Po odluki Savezne vlade kancelar Schüssel je odlučio da ćedu prvu tablu postaviti četvrtak, 13. julija u Vel. Borištofu.

VELIKI BORIŠTOF — 13. julija 2000. ljeta, dakle točno pred deset ljet su u Velikom Borištofu u sridnjem Gradišću postavili prvu dvojezičnu seosku tablicu Gradišća. Tadašnji savezni kancelar Wolfgang Schüssel (Övp) je došao osobno na svetačni akt u Veliki Borištof. Skupa s ondašnjim sada jur pokojnim zemaljskim poglavarom Karlom Stixom (Spö) i njegovim zamjenikom Gerhardom Jelačićem (Övp) je u nazočnosti brojnih gledateljev montirao tablu s natpisom Veliki Borištof. Načelnik Velikoga Borištofa je ončas bio Štefan Šolić (Övp), ki je to za Hrvatski radio Orf-a Gradišće ocijenio kao velik dogadjaj za sebe i za cijelu veleopćinu.

Tim je 2000. ljeta, onda 45 ljet po potpisanju Državnoga ugovora iz Beča svega skupa 47 hrvatskih sel dostalo dvojezične nimško-hrvatske seoske tablice. Uza to su dvojezične seoske tablice postavili i u četiri ugarski seli.

Ustavni sud je odlučio, neka se dvojezične seoske tablice postavu u seli s barem oko 10 posto manjinskoga stanovničtva. Po 45 ljet dugoj borbi, angažmanu, političkoj i društvenoj agitaciji i angažmanu konačno je vidljiv prvi uspjeh u dvojezičnoj topografiji: savezni kancelar i zemaljski poglavar skupno su odšerafili, odstranili samo jednojezičnu nimšku seosku tablicu i pričvrstili dvojezičnu, nimško-hrvatsku na ulazu sela iz smira Longitolja. Ta politička svetačnost je ujedno bila i narodna fešta, ku je bila priredila politička općina.

Polag zgora spomenute odluke Ustavnoga suda bi u Gradišću morali dostati dvojezične, nimško-hrvatske tablice još u Stinjačkom Vrhu, Žamaru i Žarnovici. (uredn.)

Kategorije