Biškup Željezna, Egidije Živković, je 7. maja u Splitu peljao euharistijsku svetačnost i je bio glavni prodikač prilikom ovoga svetka svetoga Dujma (Duja), zašćitnika, patrona grada i biškupije. Svečevanje su prenosili radio i televizija. Pri svečevanju je uz sedam biškupov i nadbiškupov sudjelivalo i nekoliko tisuć ljudi.

 

SPLIT — Nedilju navečer, 6. maja je dijecezanski biškup Željezna dr. Egidije Živković sudjelivao pri otvaranju relikvijov svetoga Dujma i držao kratak govor, u kom je rekao uz ostalo „Hrvat mi je otac, Hrvatica mati… a ja sam vjerni sin hrvatski“ — ča su ujedno prvi stihi gradišćanskohrvatske himne po pjesmi Mate Meršića Miloradića. Biskup Živković je izrazio radost i zahvalio Bogu, Crikvi i pobožnim roditeljem, da se more obratiti ljudem, vjernikom na „lipom starom gradišćanskohrvatskom jeziku“. Oni su bili mudri i naučili me našu lipu hrvatsku rič i ostavili nam u predanje našu lipu staru hrvatsku kulturu“, istaknuo je biškup E. Živković. Nadalje je rekao, kako je pripadnik hrvatskoga naroda, čiji su se preoci pred 500 ljeti iselili iz „takozvane stare domovine Hrvatske u novu domovinu Austriju, u koj smo kroz 18 pokoljenj čuvali jezik, kulturu i običaje“.

 

Nadbiškup splitski i metropolit Marin Barišić, 107. nasljednik mučenika Dujma, je pri svojem pozdravu naglasio, da su gradišćanski Hrvati napustili svoju domovinu za vrime oca hrvatske književnosti Marka Marulića, a da u novoj domovini Austriji nisu zabili svoj materinski jezik.

 

„Sveti Dujme, očuvaj nam vjeru, materinsku rič, našu lipu, staru i bogatu kulturu — ne samo u takozvanoj staroj domovini, nego i kod nas u Gradišću i širom svita, kade živu Hrvati“, istaknuo je željezanski biškup Egidije Živković. 

 

Spomenuo se je i prvoga biškupa Željezna Štefana Lászlóa, ki je bio povezan s biškupi u Hrvatskoj. Ta povezanost i prijateljstvo da se zrcali i u dolasku splitskih redovnic Sestar milosrdnic u Željezno, kade djeluju jur prik 40 ljet.

 

Biškup Egidije Živković je tom prilikom i naglasio, da u Gradišću djeluju i brojni svećeniki Splitsko-makarske nadbiškupije.

(uredn.)